Sinh hoạt khoa học về chủ đề: Giới thiệu về ngành nghiên cứu văn hóa

17/07/2017

Ngày 10/7/2017 tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu văn hóa (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) tổ chức sinh hoạt khoa học về chủ đề: “Giới thiệu về ngành nghiên cứu văn hóa” do TS. Nguyễn Thu Giang, Khoa Báo chí và truyền thông, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) trình bày.

Nội dung trình bày một số vấn đề: cách hiểu về ngành nghiên cứu văn hóa; lịch sử ra đời của ngành nghiên cứu văn hóa ở phương Tây; trường phái nghiên cứu văn hóa; cách tiếp cận nghiên cứu văn hóa;...

 

Một số hình ảnh:

 

 

 

Các tin đã đưa ngày: