Sinh hoạt khoa học về chủ đề: “The new perspective on 'Transnationality' : a case study of bride school in Korean NGO”

12/07/2017

Ngày 5/7/2017 tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu văn hóa (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) tổ chức sinh hoạt khoa học về chủ đề: “The new perspective on 'Transnationality' : a case study of bride school in Korean NGO” (Quan điểm mới về 'Tính xuyên quốc gia': nghiên cứu trường hợp trường học làm dâu trong tổ chức phi chính phủ Hàn Quốc).

 

Một số hình ảnh

 

 

Content

 

Các tin đã đưa ngày: