Nghiệm thu 12 đề tài cấp cơ sở năm 2019 của Viện Nghiên cứu Văn hóa

29/11/2019

Trong tháng 12 vừa qua, Viện Nghiên cứu Văn hóa đã tiến hành nghiệm thu 12 đề tài cấp cơ sở của cán bộ Viện. Hội đồng khoa học của Viện đánh giá hệ đề tài năm 2019 có nhiều đổi mới về phương pháp tiếp cận, phong phú về đối tượng nghiên cứu, hướng tới nhiều vấn đề văn hóa thú vị. Bên cạnh những công trình quan tâm đến văn hóa truyền thống, có nhiều nghiên cứu đề cập, lý giải các vấn đề đương đại. Nhiều đề tài có thể là những tài liệu tham khảo tốt. Hội đồng đã thống nhất 12 đề tài đã đáp ứng được mục tiêu và các tiêu chí đề ra, đồng thời đưa ra những ý kiến góp ý nhằm giúp đề tài sửa chữa hoàn thiện hơn.

 

Một số hình ảnh

 

 

 

 

 

 

 

Các tin đã đưa ngày: