Tọa đàm khoa học: “Trading in Uncertainty: Entreprenneurship, Morality and Trust in a Vietnamese Textile-Handling Village”

01/10/2019

Sáng ngày 23/9/2019, tại Hội trường Viện Nghiên cứu văn hóa đã diễn ra buổi tọa đàm khoa học với chủ đề “Trading in Uncertainty: Entreprenneurship, Morality and Trust in a Vietnamese Textile - Handling Village” do Tiến sĩ Esther Horat - Đại học Zurich (Thụy Sĩ) trình bày. Đây là một phần nghiên cứu trong luận án tiến sĩ, đã được in sách. Nghiên cứu được thực địa trong 12 tháng (2012-2013) tại một làng buôn bán vải ở Đồng bằng sông Hồng. Nội dung buổi nói chuyện bàn về vấn đề niềm tin và đạo lý trong mối quan hệ kinh doanh buôn bán ở cộng đồng làng buôn vải Ninh Hiệp. Sau khi đưa ra các quan điểm về khái niệm niềm tin (Luhmann 1988, Dasgupta 1988), tác giả đã bằng các trường hợp nghiên cứu cụ thể nhằm minh họa vấn đề niềm tin trong mạng lưới các mối quan hệ xã hội với hoạt động kinh doanh buôn bán. Theo tác giả, trong thị trường kinh doanh ơ làng Ninh Hiệp, mỗi hộ gia đình có những phương pháp kinh doanh khác nhau nhưng lại có mối quan hệ gia đình, họ hàng chặt chẽ với nhau và vì vậy, niềm tin chính là cách giúp cho các hộ gia đình hợp tác và vận hành hoạt động kinh doanh của làng Ninh Hiệp.

Thu Hằng

Một số hình ảnh:

 

 

 

Các tin đã đưa ngày: