Kế hoạch Hội nghị Thông báo Văn hóa năm 2019 của Viện Nghiên cứu Văn hóa

30/08/2019

       Trong khoảng 3 thập kỷ gần đây, quá trình hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ở Việt Nam đã tạo ra những thay đổi lớn trên hầu hết các phương diện. Ở bình diện văn hóa, một mặt, chúng ta chứng kiến ngày càng nhiều những hiện tượng và thực hành văn hóa mới (mạng xã hội, truyền thông, tiêu dùng, giải trí…). Mặt khác, chúng ta cũng đã và đang được trải nghiệm những diện mạo mới của các hiện tượng văn hóa cổ truyền như: lễ hội, tín ngưỡng, nghệ thuật, phong tục tập quán… trong đời sống đương đại.

       Với mục đích tìm hiểu, nhận diện và làm rõ hơn về diện mạo văn hóa Việt Nam trong xã hội đương đại, đặc biệt là nhận diện, lý giải những hiện tượng và những vấn đề văn hóa mới, cũng như diện mạo mới của văn hóa truyền thống, Hội nghị Thông báo Văn hóa năm 2019 sẽ tập trung vào 3 hướng chủ đề sau:

      1) Những vấn đề lý luận, khuynh hướng tiếp cận và phương pháp nghiên cứu văn hóa hiện nay;

      2) Những chiều cạnh mới của văn hóa truyền thống trong xã hội đương đại (tái cấu trúc, kiến tạo, phục hồi, mâu thuẫn, xung đột…);

      3) Những thực hành văn hóa mới (văn hóa tiêu dùng, giải trí, quản lý…).

      Kế hoạch tổ chức dự kiến như sau:

      - Thời hạn gửi bài tham luận: 31/10/2019

      - Thời gian tổ chức Hội thảo: Đầu tháng 12/2019

      - Địa điểm: Viện Nghiên cứu văn hóa, 27 Trần Xuân Soạn, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

       Thông tin chi tiết: http://vncvanhoa.vass.gov.vn/noidung/tintuc/Lists/TinHoatDongVienKHXH/View_detail.aspx?ItemID=1527

      Rất mong nhận được sự nhiệt tình tham gia của Quý vị.

      Trân trọng cảm ơn./.

Các tin đã đưa ngày: