Nghiệm thu cấp Bộ đề tài cấp Bộ năm 2017-2018

13/05/2019

Chiều ngày 11/04/2019, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức Hội đồng  nghiệm thu cấp Bộ cho 03 đề tài cấp Bộ do Viện Nghiên cứu văn hóa chủ trì. Đề tài Diễn ngôn phát triển, chuyển đổi sinh kế và biến đổi văn hóa ở người Cơ Ho và Ê Đê, Tây Nguyên do TS. Hoàng Cầm làm chủ nhiệm theo Hợp đồng số 20/HĐKH-KHXH, đề tài Hệ thống Tam phủ - Tứ phủ trong thực hành tín ngưỡng của người Việt (Kinh) và một số tộc người thiểu số miền núi phía Bắc do TS. Chu Xuân Giao làm chủ nhiệm theo Hợp đồng số 18/HĐKH-KHXH, đề tài Tác động của nguồn tiền gửi từ lao động xuất khẩu tới sự biến đổi văn hóa gia đình nông thôn hiện nay: Nghiên cứu trường hợp xã Tam Dị, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang do TS. Hồ Thị Thanh Nga làm chủ nhiệm theo Hợp đồng số 19/HĐKH-KHXH. Ba đề tài được thực hiện trong 24 tháng từ tháng 1 năm 2017 đến tháng 12 năm 2018 với tổng số kinh phí thực hiện là 400 triệu đồng/đề tài.

Hội đồng nghiệm thu đề tài Diễn ngôn phát triển, chuyển đổi sinh kế và biến đổi văn hóa ở người Cơ Ho và Ê Đê, Tây Nguyên do GS.TS Phạm Văn Đức làm chủ tịch, hai phản biện là PGS.TS Lâm Bá Nam, PGS.TS Nguyễn Thị Hiền, các ủy viên là PGS.TS Trần Đức Ngôn, PGS.TS Nguyễn Thị Việt Hương, PGS.TS Nguyễn Thị Phương Châm, PGS.TS Phạm Quỳnh Phương. Đề tài đạt 92,5 điểm, xếp loại xuất sắc.

Hội đồng nghiệm thu đề tài Hệ thống Tam phủ - Tứ phủ trong thực hành tín ngưỡng của người Việt (Kinh) và một số tộc người thiểu số miền núi phía Bắc do GS.TS Phạm Văn Đức làm chủ tịch, hai phản biện là PGS.TS Nguyễn Thị Hiền, PGS.TS Vương Xuân Tình, các ủy viên là PGS.TS Trần Thị An, PGS.TS Nguyễn Thị Phương Châm, TS. Nguyễn Ngọc Mai, TS. Đỗ Lan Phương. Đề tài đạt 71,4 điểm, xếp loại Khá.

Hội đồng nghiệm thu đề tài Tác động của nguồn tiền gửi từ lao động xuất khẩu tới sự biến đổi văn hóa gia đình nông thôn hiện nay: Nghiên cứu trường hợp xã Tam Dị, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang do GS.TS Phạm Văn Đức làm chủ tịch, hai phản biện là PGS.TS Đặng Nguyên Anh, PGS.TS Trần Đức Ngôn, các ủy viên là PGS.TS Trần Thị Minh Thi, GS.TS Lê Hồng Lý, PGS.TS Nguyễn Thị Minh Ngọc, PGS.TS Phạm Quỳnh Phương. Đề tài đạt 86,7 điểm, xếp loại Khá.

Thu Hằng

Một số hình ảnh:

 

 

Các tin đã đưa ngày: