Tọa đàm khoa học "Tiếp cận nhân học về cơ sở hạ tầng và điện"

01/04/2019

Sáng ngày 21/3/2019, tại Hội trường Phòng họp Viện Nghiên cứu văn hóa đã diễn ra buổi tọa đàm khoa học với chủ đề “Tiếp cận nhân học về cơ sở hạ tầng và điện” do TS. Kirsten Endres và NCS. Vũ Thị Phương Thảo trình bày. Nội dung tọa đàm giới thiệu về tiếp cận nhân học đối với cơ sở hạ tầng nói chung và cơ sở hạ tầng về điện nói riêng. Trong đó, tác giả nhấn mạnh vào phân tích vai trò của cơ sở hạ tầng với quá trình xây dựng Nhà nước. Nghiên cứu đã đặt ra các câu hỏi: Quá trình xây dựng Nhà nước diễn ra như thế nào thông qua chương trình điện khí hóa nông thôn?. Quan niệm về Nhà nước được hình thành như thế nào thông qua trải nghiệm của người dân về cơ sở hạ tầng về điện?. Chuyển dịch năng lượng tác động ra sao đến quá trình xây dựng Nhà nước vì dân và mối quan hệ Nhà nước - Nhân dân. Trên diễn đàn tọa đàm, các kết quả nghiên cứu bước đầu của NCS đã được thảo luận sôi nổi.

Thu Hằng

Một số hình ảnh:

 

 

 

 

 

Các tin đã đưa ngày: