Thư mời viết bài Hội nghị thông báo văn hóa 2018

30/08/2018

THƯ MỜI VIẾT BÀI THAM LUẬN HỘI NGHỊ THÔNG BÁO VĂN HÓA 2018

“VĂN HÓA NÔNG THÔN TRONG BỐI CẢNH CHUYỂN ĐỔI”

Trong khoảng gần 3 thập kỷ gần đây, quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá cũng như sự phát triển kinh tế thị trường đã tạo ra sự thay đổi mạnh mẽ ở nông thôn trên nhiều phương diện, từ thực hành văn hoá, xã hội, sở hữu và sử dụng tài nguyên cho đến các chiến lược mưu sinh,... Dù tạo ra sự thay đổi lớn, song những quá trình này không phá bỏ hoàn toàn truyền thống văn hoá và xã hội nông thôn. Thay vào đó, chúng góp phần tạo ra các cộng đồng nông thôn khác với các mô hình xã hội cũ, với những đặc điểm đa dạng, phức tạp. Đối mặt với những ngoại lực được tạo ra bởi sự thay đổi của bối cảnh kinh tế, xã hội, chính trị, mỗi làng quê, cộng đồng, phụ thuộc vào tính chủ thể tự quyết, vào truyền thống văn hoá riêng của mình, sẽ có những phương thức mưu sinh, cách ứng phó riêng để thích ứng và  kiến tạo bản sắc.  

Với mục đích tìm hiểu và làm rõ hơn về diện mạo văn hoá nông thôn Việt Nam, đặc biệt là cách thức các cộng đồng nông dân, nông thôn tái cấu trúc văn hoá, bản sắc cũng như lối sống để thích ứng trong bối cảnh chuyển đổi, Viện Nghiên cứu văn hóa tổ chức Hội nghị Thông báo văn hóa năm 2018 với chủ đề “Văn hóa nông thôn trong bối cảnh chuyển đổi”. Ban tổ chức Hội nghị mong nhận được các tham luận theo 5 mảng nội dung sau:

  1. Các vấn đề lý luận chung về văn hoá nông dân, nông thôn Việt Nam và trên thế giới.
  2. Diện mạo văn hoá, xã hội nông thôn hiện nay (dòng họ, gia đình, lễ hội, tín ngưỡng, nghệ thuật, tri thức,...).
  3. Sinh kế nông thôn: cơ hội và thách thức.
  4. Di dân nông thôn và các chiều cạnh tác động.
  5. Tái cấu trúc văn hoá, xung đột, thương thoả, thích ứng,... trong các cộng đồng nông dân, nông thôn Việt Nam hiện nay.

        Bài tham luận cần đảm bảo các điều kiện:

- Chưa công bố dưới bất kì hình thức nào: Hội thảo, đăng báo, in tạp chí...

- Có độ dài tối thiểu khoảng 3500 từ.

Bài tham luận xin gửi về địa chỉ:

-ThS. Hoàng Thị Thu Hằng, Viện Nghiên cứu văn hóa, 27 Trần Xuân Soạn,

Hà Nội; Email: hoangthuhangics@gmail.com;  số điện thoại: 0936.881.486

-ThS. Lương Thu Trang, Viện Nghiên cứu văn hóa, 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội

Email: daotaovhdg@gmail.com; số điện thoại: 0912.698.590

Thời hạn nộp bài tham luận: ngày 31/10/2018

Thời gian tổ chức Hội nghị: đầu tháng 12/2018

Địa điểm: Viện Nghiên cứu văn hóa, 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội.

Các tin đã đưa ngày: