HỘI THẢO “PHỤC DỰNG LỄ HỘI ĐỀN CHÍN GIAN” (THANH HÓA)

10/05/2018

       Ngày 15/4/2018, Huyện ủy, UBND huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá tổ chức hội thảo  “Phục dựng lễ hội đền Chín Gian” tại thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân, Thanh Hoá. Hội thảo thu hút sự tham gia đông đảo của các nhà nghiên cứu từ Hà Nội (Viện Nghiên cứu văn hoá và Viện Văn học thuộc Viện Hàn Lâm KHXHVN, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Viện Văn hoá nghệ thuật quốc gia Việt Nam, Khoa Văn học thuộc Trường Đại học KHXH & NV, Đại học Quốc gia Hà Nội), đại diện cộng đồng Người Thái ở vùng Sáu Thanh, huyện Như Xuân, cũng như các nhà nghiên cứu, lãnh đạo nhiều ban, ngành của huyện Như Xuân và của tỉnh Thanh Hoá. Ngoài các bài tham luận được lựa chọn để trình bày, các đại biểu tham gia hội thảo đã có nhiều ý kiến phát biểu, tranh luận sôi nổi. 16 ý kiến phát biểu, trao đổi trong hội thảo tập trung vào các vấn đề về nguồn gốc, lịch sử hình thành đền Chín Gian, phương thức bảo vệ và phát huy nghi thức, lễ hội, quy trình và các biện pháp trùng tu, tôn tạo di tích,…cũng như những nguyên tắc trong bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể theo Luật Di sản của Việt Nam và Công ước UNESCO về bảo vệ đa dạng văn hoá.

P.V.

Các tin đã đưa ngày: