NGHIỆM THU CHÍNH THỨC HAI ĐỀ TÀI CẤP BỘ DO VIỆN NGHIÊN CỨU VĂN HÓA CHỦ TRÌ THỰC HIỆN

10/05/2018

        Ngày 8 tháng 2 năm 2018, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu chính thức đề tài: “Điều tra thực trạng các di sản văn hóa phi thể Việt Nam được UNESCO vinh danh” do GS. TS. Lê Hồng Lý làm chủ nhiệm với sự tham gia của PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Châm và TS. Hoàng Cầm (Viện Nghiên cứu văn hóa), PGS. TS. Nguyễn Thị Hiền (Viện Văn hóa  nghệ thuật quốc gia Việt Nam), theo hợp đồng số 254/HĐKH – KHXH được thực hiện từ tháng 5 năm 2015 đến tháng 12 năm 2017. Hội đồng nghiệm thu do GS.TS. Phạm Văn Đức làm chủ tịch, hai phản biện là PGS. TS. Trần Đức Ngôn, PGS.TS. Bùi Quang Thanh, các ủy viên là PGS. TS. Trần Thị An, PGS. TS. Nguyễn Thị Việt Hương, PGS. TS. Nguyễn Thị Yên, PGS.TS Trịnh Thị Minh Đức. Hội đồng đánh giá đề tài đạt 91 điểm, xếp loại xuất sắc.

       Ngày 9 tháng 2 năm 2018, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu chính thức đề tài: “Nghiên cứu hệ thống hóa và xây dựng phương án số hóa dữ liệu về kho tàng sử thi Tây Nguyên” cũng do GS. TS. Lê Hồng Lý làm chủ nhiệm, theo hợp đồng số 107/HĐKH – KHXH được thực hiện trong 18 tháng từ tháng 6 năm 2016 đến tháng 12 năm 2017. Hội đồng nghiệm thu do GS. TS. Nguyễn Quang Thuấn làm chủ tịch, hai phản biện là PGS. TS. Nguyễn Thị Hiền, PGS. TS. Đặng Thị Hoài Thu, các ủy viên là GS. TS. Hồ Sỹ Qúy, PGS. TS. Vũ Hùng Cường, PGS. TS. Trần Thị An, TS. Nguyễn Sỹ Toản. Đề tài đạt 88 điểm, xếp loại khá.

Thu Hằng

Các tin đã đưa ngày: