Nghiệm thu cấp Viện Khoa học xã hội Việt Nam hai đề tài khoa học do Viện Nghiên cứu văn hóa chủ trì (23/02/2011)

- Ngày 16 tháng 2 năm 2011, Hội đồng nghiệm thu do Viện Khoa học xã hội Việt thành lập, dưới sự chủ trì của GS

Viện Nghiên cứu văn hoá Tổng kết công tác năm 2010 (30/12/2010)

Ngày 20 tháng 12 năm 2010 tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu văn hoá (thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2010 và bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2011

Viện Nghiên cứu văn hoá Tổng kết công tác năm 2010 (30/12/2010)

Ngày 20 tháng 12 năm 2010 tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu văn hoá (thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2010 và bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2011

Xuất bản “Tủ sách Thăng Long 1000 năm” (14/09/2010)

Dự án xuất bản Tủ sách Thăng Long 1000 năm nhằm hệ thống hóa, tổng kết các giá trị về mọi mặt của văn hiến Thăng Long - Hà Nội qua tiến trình 1000 năm lịch sử
Các tin đã đưa ngày: