Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý cấp phòng của Viện Nghiên cứu Văn hóa

07/01/2022

 Vào sáng ngày 6/1/2022,  tại hội trường phòng họp Viện Nghiên cứu Văn hóa, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa đã đọc và trao quyết định bổ nhiệm viên chức Quản lý cấp Phòng cho 02 cán bộ của Viện. Theo đó:

 

- Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Th.S. NCV - Viện Nghiên cứu Văn hóa giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Quản lý Khoa học - Viện Nghiên cứu Văn hóa. Thời hạn giữ chức vụ 5 năm kể từ ngày 1/1/2022.

 

- Bà Vũ Tú Quỳnh, TS. NCV - Viện Nghiên cứu Văn hóa giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Nghiên cứu văn hóa đương đại - Viện Nghiên cứu Văn hóa. Thời hạn giữ chức vụ 5 năm kể từ ngày 1/1/2022

Các tin đã đưa ngày: