Phát động và đăng ký thi đua năm 2021 của cán bộ công nhân viên chức lao động Viện Nghiên cứu Văn hóa.

06/04/2021

Hưởng ứng Lễ phát động phong trào thi đua năm 2021 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (tổ chức vào ngày 18/3/2021) với phương châm hành động “Sáng tạo, Hành động, Kỷ cương và Phát triển”, vào chiều ngày 5/4/2021, Viện Nghiên cứu Văn hóa đã tổ chức phát động và đăng ký thi đua năm 2021 của tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Viện.

 

Công tác thi đua, khen thưởng là một hoạt động thường niên của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nói chung và Viện Nghiên cứu Văn hóa nói riêng, nhằm khuyến khích toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phấn đấu, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác trong năm, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng và Viện Hàn lâm.

 

Nhân dịp này, Viện Nghiên cứu Văn hóa đã tổ chức trao bằng khen “Tập thể lao động xuất sắc” cho 4 tập thể phòng đạt thành tích lao động xuất sắc năm 2020 là: Tạp chí Nghiên cứu văn hóa Việt Nam; Phòng Nghiên cứu di sản văn hóa truyền thống; Phòng Thông tin - Thư viện; Phòng Nghiên cứu văn hóa đương đại.

 

Một số hình ảnh

 

 

 

 

Các tin đã đưa ngày: