Họp bình xét kết quả đăng ký thi đua & Họp cán bộ công nhân viên chức lao động năm 2020

09/12/2020

Sáng ngày 8/12/2020, tại hội trường phòng họp Viện Nghiên cứu Văn hóa đã diễn ra buổi họp bình xét kết quả đăng ký thi đua và họp cán bộ công nhân viên chức lao động năm 2020 với sự tham gia của toàn thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên chức trong Viện.


Năm 2020, hưởng ứng phong trào chung của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Nghiên cứu Văn hóa đã triển khai kế hoạch phát động phong trào thi đua trong cán bộ công nhân viên chức lao động. Việc bình xét kết quả đăng ký thi đua để tổng kết các kết quả thi đua trong năm, chọn ra những cá nhân, tập thể xuất sắc là điển hình cho phong trào thi đua của Viện.


 


 


Sau khi lần lượt nghe báo cáo thành tích thi đua của từng cá nhân, tập thể, với tinh thần dân chủ và nghiêm túc, tập thể cán bộ Viện đã bỏ phiếu bình xét kết quả đăng ký thi đua tại cơ sở, chọn ra 4 cá nhân là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và 4 phòng là tập thể lao động xuất sắc. Hồ sơ bình xét sẽ tiếp tục được chuyển đến Hội đồng thi đua - khen thưởng của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam để thực hiện các bước tiếp theo.


Phát biểu tại buổi bình xét, Đ/c Viện trưởng, PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Châm khẳng định sự ủng hộ, khuyến khích của tập thể lãnh đạo Viện trong công tác thi đua - khen thưởng, đồng thời cảm ơn tất cả cán bộ công nhân viên chức lao động của Viện đã ủng hộ, hưởng ứng phong trào thi đua năm 2020 của Viện và hy vọng tinh thần này tiếp tục được phát huy ở những năm tiếp theo.


Cũng trong buổi sáng ngày 8/12, Viện Nghiên cứu Văn hóa đã tổ chức họp cán bộ công nhân viên chức lao động năm 2020 để thông qua báo cáo của tập thể lãnh đạo Viện và báo cáo của Ban thành tra nhân dân.


 


Báo cáo của tập thể lãnh đạo Viện đã tổng kết những thành tựu, hạn chế trong công tác lãnh đạo trên lĩnh vực quản lý sự nghiệp và nghiên cứu khoa học. Theo đó, trong năm 2020, tập thể lãnh đạo Viện đã hoàn thành nhiệm vụ quán triệt, lãnh đạo các cán bộ thực hiện nghiêm túc chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có ý thức tuyên truyền, vận động chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, đấu tranh chống các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyên hóa; tích cực, tự giác học tập nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực bản thân và tuyên truyền cán bộ cơ quan thực hiện theo chủ trương, chính sách, pháp luật; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong cơ quan; lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ, phát triển Đảng viên; đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí... Tập thể lãnh đạo Viện đồng thời cũng triển khai đầy đủ và đúng tiến độ các nghị quyết, chỉ thị của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trong xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác.


Tập thể lãnh đạo Viện luôn luôn xác định Viện là một cơ quan nghiên cứu chuyên ngành nên luôn quán triệt đặt nhiệm vụ chuyên môn song hành với nhiệm vụ quản lý. Các đ/c lãnh đạo Viện đều thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn như chủ nhiệm các đề tài được giao, công bố bài nghiên cứu, tham gia giảng dạy tại các cơ sở giáo dục - đào tạo, chủ trì các buổi sinh hoạt, hội nghị, hội thảo khoa học…


Đề cập về phương hướng năm 2021, tập thể lãnh đạo Viện cam kết đẩy mạnh sát sao việc lãnh đạo các hoạt động khoa học của Viện như đôn đốc các cán bộ trong Viện thực hiện tất cả các đề tài khoa học cấp Cơ sở, cấp Bộ, nhiệm vụ cấp Bộ đúng hạn và đảm bảo chất lượng; cố gắng tổ chức các hội thảo, sinh hoạt, tập huấn khoa học; tích cực tìm kiếm nguồn tài trợ cho nghiên cứu khoa học; tích cực mở rộng hoạt động hợp tác quốc tế sau một thời gian bị đình trệ do diễn biến của đại dịch Covid-19.


Báo cáo của Ban thanh tra nhân dân cho biết dù gặp biến động về nhân sự trong nhiệm kỳ, Ban vẫn đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ theo chức trách như: duy trì họp thường xuyên cùng với tập thể lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của Viện; xây dựng kế hoạch giám sát định kỳ theo hướng dẫn của Ban thanh tra cấp trên; theo dõi quy chế dân chủ cơ sở, thực hiện nội quy trong cơ quan, vấn đề liên quan đến hoạt động khoa học; theo dõi xây dựng hợp đồng mua sắm, tu sửa, vận động thực hành tiết kiệm chống lãng phí; nêu cao tinh thần đoàn kết, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức lối sống. Các chế độ chính sách như thực hiện chế độ nghỉ thai sản, chế độ bảo hiểm, chế độ hưu trí theo đúng quy định Nhà nước; tạo điều kiện cán bộ nâng cao trình độ nghiệp vụ, tham gia các chương trình văn nghệ, thể thao… góp phần vào kết quả hoạt động chung của cơ quan.


Sau phần trình bày báo cáo, tập thể lãnh đạo Viện, Ban thanh tra nhân dân và Công đoàn Viện Nghiên cứu Văn hóa đã nhận được nhiều ý kiến đánh giá cao về nỗ lực hoạt động, nhất là trong bối cảnh năm 2020 với những diễn biến phức tạp của dịch bệnh và đổi mới cơ chế chính sách, thủ tục hành chính. Tập thể cán bộ Viện nhất trí cao với báo cáo kết quả hoạt động của lãnh đạo và Ban thanh tra nhân dân, đồng thời bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ với những phương hướng đặt ra trong các năm tiếp theo.

Các tin đã đưa ngày: