Đại hội Chi đoàn cơ sở Viện Nghiên cứu Văn hóa nhiệm kỳ 2019 - 2022

21/11/2019

       Dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Thị Thu Hằng, Đại hội đã trình bày tóm tắt Báo cáo tổng kết hoạt động Chi đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2019 và phương hướng 2019 - 2022, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017 - 2019. Sau khi thảo luận và tổng hợp ý kiến góp ý cho các văn kiện, Đại hội đã nghe phát biểu chỉ đạo của PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Châm, Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa, và phát biểu chỉ đạo của đại diện Ban chấp hành Đoàn Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam.

       Đại hội đã thông qua tuyên bố kết thúc nhiệm kỳ của Ban chấp hành khóa cũ (nhiệm kỳ 2017 - 2019) và bầu ra Ban chấp hành khóa mới (nhiệm kỳ 2019 - 2022) gồm 3 thành viên: đồng chí Đinh Mỹ Linh, đồng chí Trần Đức Tùng và đồng chí Nguyễn Thanh Tùng

 

Một số hình ảnh

 

 

 

Các tin đã đưa ngày: