Buổi tri ân GS. TS. Nguyễn Xuân Kính

20/03/2019

GS. TS. Nguyễn Xuân Kính sinh ngày 2/1/1952 tại Thái Bình. Ông tốt nghiệp Khoa Ngữ Văn, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội năm 1973. Từ năm 1974 đến 28/2/2019, ông công tác tại Uỷ ban Khoa học xã hội Việt Nam (tức Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam hiện nay), lần lượt ở Viện Văn học và Viện Nghiên cứu văn hoá (tức Viện Nghiên cứu văn hoá dân gian trước đây); trong đó có bốn năm (1984 - 1988) là nghiên cứu sinh và bảo vệ luận án tại Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Tổng hợp quốc gia Mátxcơva, với đề tài Việc nghiên cứu thi pháp văn học dân gian Nga ở Liên Xô và ý nghĩa phương pháp luận của nó đối với khoa nghiên cứu văn học dân gian ở Việt Nam. Năm 1996, ông được phong Phó Giáo sư Văn học. Năm 2002, ông được phong Giáo sư Văn học.

Năm 1991, ông được đề bạt Phó Viện trưởng Viện Văn hoá dân gian. Năm 2005, ông được đề bạt Viện trưởng Viện Nghiên cứu văn hoá, Tổng Biên tập Tạp chí Văn hoá dân gian. Năm 2012, ông nghỉ quản lý và tiếp tục công tác ở Viện cho đến khi nghỉ hưu.

Ông là tác giả và đồng tác giả của nhiều cuốn sách:

 • Văn hoá dân gian những phương pháp nghiên cứu, Nxb. Khoa học xã hội, H, 1990;
 • Thi pháp ca dao, Nxb. Khoa học xã hội, H, 1993, 2006; Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội tái bản, 2004, 2006, 2007, 2012;
 • Kho tàng ca dao người Việt, Nxb. Văn hoá - Thông tin, H, 1995; tái bản 2001;
 • Các tác gia nghiên cứu văn hoá dân gian, Nxb. Khoa học xã hội, H, 1995;
 • Góp phần nâng cao chất lượng sưu tầm nghiên cứu văn hoá văn nghệ dân gian, Nxb. Văn hoá dân tộc, H, 2000;
 • Kho tàng tục ngữ người Việt, Nxb. Văn hoá - Thông tin, H, 2002;
 • Sử thi Việt Nam trong bối cảnh sử thi châu Á, Nxb. Khoa học xã hội, H, 2009;
 • Một nhận thức về văn học dân gian Việt Nam, Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012;
 • Lịch sử văn hoá Việt Nam, Nxb. Khoa học xã hội, H, 2015;
 • Tổng tập văn học dân gian người Việt, Nxb. Khoa học xã hội, H, 2002 - 2006, 19 tập;
 • Tổng tập văn học dân gian các dân tộc thiểu số Việt Nam, Nxb. Khoa học xã hội, H, 2007 - 2010, 23 tập;
 • Người Việt trong dòng lịch sử văn hoá, Nxb. Khoa học xã hội, H, 2019.

Ngoài các cuốn sách kể trên, ông còn là tác giả của 180 bài viết đăng trên các tạp chí trong nước và kỉ yếu hội thảo khoa học quốc tế.

Đến nay, ông đã hướng dẫn và đồng hướng dẫn 29 nghiên cứu sinh thực hiện và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ thuộc các chuyên ngành Văn học dân gian, Dân tộc học, Văn hoá dân gian, Văn hoá học.

Năm 2014, ông đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Theo nguyện vọng cá nhân ông, cơ quan đã chấp thuận để ông nghỉ hưu theo quy định từ ngày 1/3/2019. Vào ngày 7/3/2019, Viện Nghiên cứu văn hoá đã tổ chức buổi lễ chia tay và tri ân GS. TS. Nguyễn Xuân Kính. Tại buổi lễ, Lãnh đạo Viện Nghiên cứu văn hoá đã một lần nữa khẳng định những đóng góp của ông đối với Viện, với Tạp chí Văn hoá dân gian cũng như với ngành Văn hoá dân gian và Nghiên cứu văn hoá. Các cán bộ công nhân viên trong Viện đã cùng ông ôn lại những kỉ niệm, chúc ông dồi dào sức khoẻ và có thêm những thành quả khoa học trong thời gian tới.

Việt Hà

Một số hình ảnh:

 

 

 

 

Các tin đã đưa ngày: