Trao Quyết định Tổng Biên tập, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Văn hóa dân gian

05/08/2013

Ngày 05 tháng 8 năm 2013, tại Viện Nghiên cứu văn hóa, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định Tổng Biên tập, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Văn hóa dân gian.

Tham dự buổi lễ có GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; TS. Trần Minh Tuấn, Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam; và các cán bộ công chức, viên chức của Viện Nghiên cứu văn hóa.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Viện Hàn lâm đã trao Quyết định số 1196/QĐ-KHXH ngày 02 tháng 8 năm 2013 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam bổ nhiệm GS.TS. Lê Hồng Lý, Viện trưởng Viện Nghiên cứu văn hóa kiêm Tổng Biên tập Tạp chí Văn hóa dân gian. Thời gian giữ chức vụ bổ nhiệm là 05 năm; trao Quyết định số 1197/QĐ-KHXH ngày 02 tháng 8 năm 2013 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam bổ nhiệm TS. Đào Thế Đức, Phó Trưởng phòng Phòng Biên tập - Trị sự Tạp chí Văn hóa dân gian, giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập Tạp chí Văn hóa dân gian. Thời gian giữ chức vụ bổ nhiệm là 05 năm. Đồng thời, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã trao Quyết định số 1191/QĐ-KHXH ngày 02 tháng 8 năm 2013 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho GS. TS. Nguyễn Xuân Kính, thôi giữ chức vụ Tổng Biên tập Tạp chí Văn hóa dân gian để tập trung làm công tác chuyên môn nghiên cứu khoa học.

PV.

 

Các tin đã đưa ngày: