Nghiệm thu đề tài cấp bộ "Văn học dân gian Ê Đê, Mơ Nông và việc kế thừa, phát huy bản sắc tộc người"

04/07/2007

Ngày 13 tháng 6 năm 2007, tại số 1 Liễu Giai, Hà Nội, Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài cấp Bộ do Viện Khoa học xã hội Việt Nam thành lập dưới sự chủ trì của PGS

Ngày 13 tháng 6 năm 2007, tại số 1 Liễu Giai, Hà Nội, Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài cấp Bộ do Viện Khoa học xã hội Việt Nam thành lập dưới sự chủ trì của PGS. TS. Trần Đức Cường, Phó Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam, đã tiến hành nghiệm thu đề tài Văn học dân gian Ê Đê, Mơ Nông và việc kế thừa, phát huy bản sắc tộc người. Đề tài do TS. Đỗ Hồng Kỳ làm chủ nhiệm; các cộng tác viên: Y Băm, Ama Bik, Vũ Quang Dũng, Y Điêng, Điểu Kâu, Điểu Klung, Y Kô, Điểu Mkrưng, Ama Oan, Thị Pơi, Điểu Phước, Ngô Đức Thịnh, Y Wơn. Cơ quan chủ trì thực hiện: Viện Nghiên cứu văn hoá. Công trình gồm 300 trang + ảnh, đánh máy vi tính khổ A4. Ngoài Phần mở đầu; Tài liệu tham khảo,... công trình gồm ba phần:             Phần thứ nhất: Đại cương về tộc người Ê Đê, Mơ Nông Phần thứ hai: Văn học dân gian Ê Đê, Mơ Nông Phần kết luận: Kế thừa và phát huy bản sắc văn hoá tộc người. Sau khi nghe chủ nhiệm đề tài trình bày tóm tắt nội dung công trình, nghe nhận xét của hai phản biện (PGS. TS. Nguyễn Xuân Đức (Ban Tư tưởng văn hoá Trung ương) phản biện 1; PGS. TS. Võ Quang Trọng (Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam) phản biện 2), nghe những nhận xét khác và nghe chủ nhiệm đề tài trả lời một số câu hỏi, từng thành viên trong Hội đồng đánh giá bằng cách bỏ phiếu kín, kết quả công trình đạt loại khá.
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: