Tọa đàm khoa học: Giao diện mới: Tiếp cận lịch sử và xã hội từ những quan điểm liên ngành (New Interfaces: Interdisciplinary Approaches to Histories and Societies)

21/07/2007

 Trong khuôn khổ Dự án Nâng cao năng lực cho các cán bộ trẻ trong ngành khoa học xã hội được đào tạo tại nước ngoài, từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 7 năm 2007, tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, được sự đồng ý của Viện Khoa học xã hội Việt Nam, với sự tài trợ của Quỹ Ford, với sự nỗ lực của Tiến sĩ Phạm Quỳnh Phương và Tiến sĩ Trương Huyền Chi, Viện Nghiên cứu văn hoá thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức cuộc toạ đàm Giao diện mới: Tiếp cận lịch sử và xã hội từ những quan điểm liên ngành

Tọa đàm khoa học: Giao diện mới: Tiếp cận lịch sử và xã hội từ những quan điểm liên ngành (New Interfaces: Interdisciplinary Approaches to Histories and Societies)  Trong khuôn khổ Dự án Nâng cao năng lực cho các cán bộ trẻ trong ngành khoa học xã hội được đào tạo tại nước ngoài, từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 7 năm 2007, tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, được sự đồng ý của Viện Khoa học xã hội Việt Nam, với sự tài trợ của Quỹ Ford, với sự nỗ lực của Tiến sĩ Phạm Quỳnh Phương và Tiến sĩ Trương Huyền Chi, Viện Nghiên cứu văn hoá thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức cuộc toạ đàm Giao diện mới: Tiếp cận lịch sử và xã hội từ những quan điểm liên ngành.Cuộc toạ đàm này, trước hết và chủ yếu là sự tham gia của các cán bộ khoa học trẻ đã được đào tạo ở nước ngoài và đang làm việc ở các viện nghiên cứu và các trường đại học ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, các tác giả trình bày việc vận dụng những phương pháp và lý thuyết mới vào các lĩnh vực nghiên cứu cụ thể; qua đó, họ hy vọng sẽ nhận được những sự chia sẻ, những phản biện khoa học. Có mặt tại cuộc toạ đàm còn có những học giả nước ngoài. Những báo cáo của họ là những nghiên cứu mới, là những gợi ý về phương pháp nghiên cứu liên ngành. Ngoài phiên toàn thể, cuộc toạ đàm được chia thành năm tiểu ban: 1. Đời sống văn học nghệ thuật Việt Nam - Những nghiên cứu mới; 2. Lịch sử nhìn lại từ nhiều nguồn tư liệu; 3. Xã hội, độc giả, truyền thông: tiếp cận nhân học và xã hội học; 4. Thách thức nơi đô thị: di cư, bản sắc và mâu thuẫn. 5. Camera - Những cách nhìn: thể thao, chính trị và tính hiện đại. Cuối cuộc toạ đàm là phần thảo luận bàn tròn. P.V
Các tin đã đưa ngày: