Đoàn cán bộ của Viện Nghiên cứu văn hoá đến thăm Trường Đại học Nội Mông (Trung Quốc)

18/09/2007

Từ ngày 18 đến ngày 25 tháng 9 năm 2007, được sự đồng ý của Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam, đoàn cán bộ của Viện Nghiên cứu văn hoá gồm bốn người, do GS

Từ ngày 18 đến ngày 25 tháng 9 năm 2007, được sự đồng ý của Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam, đoàn cán bộ của Viện Nghiên cứu văn hoá gồm bốn người, do GS. TS. Nguyễn Xuân Kính, Viện trưởng dẫn đầu đã đến thăm Trường Đại học Nội Mông (Trung Quốc). Hai bên đã trao đổi tình hình sưu tầm, nghiên cứu sử thi của hai nước. Đoàn cũng đã được xem các nghệ nhân dân gian Nội Mông diễn xướng sử thi. Đây là chuyến công tác nhằm chuẩn bị cho việc tổ chức Hội thảo quốc tế về sử thi, dự kiến sẽ tổ chức tại Tây Nguyên vào Quý III năm 2008. PV.
Các tin đã đưa ngày: