Bảo vệ luận văn Thạc sĩ Văn hoá học

11/06/2008

Ngày 18 tháng 6 năm 2008, tại 27 Trần Xuân Soạn - Hà Nội, Viện Nghiên cứu văn hoá (thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam) sẽ tổ chức lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ Văn hoá học cho ba học viên: 1/ Học viên Lê Khắc Ghi về đề tài Lễ hội Tăm blang m'prang bon của người M'nông Preh (ở xã Nâm Nung, huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông); 2/ Học viên Nguyễn Đức Minh về đề tài Di tích và lễ hội phủ Thượng Đoạn (phường Đông Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng); 3/ Học viên Trần Quốc Tuấn về đề tài Di tích và lễ hội đình làng Đôn Nghĩa (phường Vĩnh Niệm - Lê Chân - Hải Phòng)

Ngày 18 tháng 6 năm 2008, tại 27 Trần Xuân Soạn - Hà Nội, Viện Nghiên cứu văn hoá (thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam) sẽ tổ chức lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ Văn hoá học cho ba học viên: 1/ Học viên Lê Khắc Ghi về đề tài Lễ hội Tăm blang m'prang bon của người M'nông Preh (ở xã Nâm Nung, huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông); 2/ Học viên Nguyễn Đức Minh về đề tài Di tích và lễ hội phủ Thượng Đoạn (phường Đông Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng); 3/ Học viên Trần Quốc Tuấn về đề tài Di tích và lễ hội đình làng Đôn Nghĩa (phường Vĩnh Niệm - Lê Chân - Hải Phòng). Trân trọng thông báo. PV.
Các tin đã đưa ngày: