Thông báo mời tham dự Hội nghị Thông báo văn hoá năm 2008

28/08/2008

Kính gửi: CÁC NHÀ KHOA HỌC   Như đã biết rộng rãi, từ năm 2001 đến năm 2007, Viện Nghiên cứu văn hoá (trước đây là Viện Nghiên cứu văn hóa dân gian) tổ chức Hội nghị thông báo văn hóa dân gian thường niên

Kính gửi: CÁC NHÀ KHOA HỌC   Như đã biết rộng rãi, từ năm 2001 đến năm 2007, Viện Nghiên cứu văn hoá (trước đây là Viện Nghiên cứu văn hóa dân gian) tổ chức Hội nghị thông báo văn hóa dân gian thường niên. Từ năm 2008, với mục đích mở rộng phạm vi nghiên cứu, hội nghị được đổi thành Hội nghị thông báo văn hóa, và dự kiến tổ chức sớm hơn các năm trước.  Tiếp nối các năm trước đây, hội nghị năm nay có mục đích tạo một diễn đàn chuyên ngành rộng rãi nhằm:  1. Thông tin, giới thiệu những hiện tượng, những tư liệu văn hoá và văn hóa dân gian mới phát hiện;  2. Thông tin những kết quả nghiên cứu mới nhất trong một lĩnh vực, hoặc trong một đề tài cụ thể về văn hóa và văn hóa dân gian;  3. Trình bày kinh nghiệm giảng dạy, hoặc nêu những điều cần tranh luận đối với một tác phẩm văn học/văn nghệ dân gian được giảng dạy trong nhà trường;  4. Giới thiệu tình hình nghiên cứu, đặc biệt là những động thái mới nhất, về lĩnh vực nghiên cứu văn hóa và văn hóa dân gian ở nước ngoài.  Kính mời các tác giả tham gia viết bài cho hội nghị năm 2008. Báo cáo gửi đến hội nghị cần đảm bảo các điều kiện sau:  1. Có độ dài trong khoảng từ 1800 đến 2100 từ (khoảng 6 -7 trang đánh máy khổ A4). Nếu dài hơn, xin gửi kèm tóm tắt;  2. Chưa công bố dưới bất cứ hình thức nào (hội nghị hội thảo, tạp chí, báo giấy, báo mạng,…)  Hội nghị được dự kiến tổ chức vào ngày 20 tháng 11 năm 2008, tại Hà Nội (nếu có thay đổi, chúng tôi sẽ thông báo).  Thời hạn gửi báo cáo: ngày 30 tháng 9 năm 2008.  Xin ghi rõ là “Bài tham gia Hội nghị thông báo văn hoá năm 2008 ” trên bì thư (nếu gửi qua bưu điện hay chuyển trực tiếp tới Viện), hoặc trong file đính kèm (nếu gửi qua mail, Fax), với các địa chỉ liên lạc dưới đây.  - Viện Nghiên cứu văn hoá, 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội. Tel: (04) 9764353 hoặc (04) 9764087- Fax: (04) 9725903 (Người nhận: Ông Lưu Danh Doanh, Phó Trưởng phòng Phòng Quản lí khoa học và đào tạo);  - E-mail: daotaovhdg@yahoo.com (để tránh thất lạc, đề nghị gửi cả vào địa chỉ sau: hdkh_tk@yahoo.com.vn)  Trân trọng thông báo.  file_pdf (đính kèm công văn)      
Các tin đã đưa ngày: