Hội nghị thông báo văn hoá năm 2008

25/04/2008

Tháng 11 năm 2008 tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu văn hoá (thuộc Việt Khoa học xã hội Việt Nam) sẽ tổ chức Hội nghị thông báo văn hoá năm 2008, nhằm: a

Tháng 11 năm 2008 tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu văn hoá (thuộc Việt Khoa học xã hội Việt Nam) sẽ tổ chức Hội nghị thông báo văn hoá năm 2008, nhằm: a. Thông tin, giới thiệu những hiện tượng, những tư liệu văn hoá và văn hoá dân gian mới phát hiện; b. Thông tin những kết quả nghiên cứu mới nhất trong một lĩnh vực (hoặc trong một đề tài) cụ thể; c. Trình bày kinh nghiệm giảng dạy, hoặc nêu những điều cần tranh luận đối với một tác phẩm văn học, văn nghệ dân gian được giảng dạy trong nhà trường; d. Giới thiệu tình hình nghiên cứu, đặc biệt là những động thái mới nhất về lĩnh vực nghiên cứu văn hoá và văn hoá dân gian ở nước ngoài.
Các tin đã đưa ngày: