Hội thảo khoa học "Văn hoá, văn nghệ dân gian các dân tộc Cao Bằng trong sự nghiệp đổi mới"

25/04/2008

Ngày 8 tháng 5 năm 2008, tại thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng sẽ diễn ra Hội thảo "Văn hoá, văn nghệ dân gian các dân tộc Cao Bằng trong sự nghiệp đổi mới" do Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, Viện Nghiên cứu văn hoá (thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam), Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cao Bằng đồng tổ chức

Ngày 8 tháng 5 năm 2008, tại thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng sẽ diễn ra Hội thảo "Văn hoá, văn nghệ dân gian các dân tộc Cao Bằng trong sự nghiệp đổi mới" do Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, Viện Nghiên cứu văn hoá (thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam), Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cao Bằng đồng tổ chức.
Các tin đã đưa ngày: