• 3.8 top logo - thong bao

Thông báo sinh hoạt khoa học tháng 4 năm 2019

16/04/2019

Viện Nghiên cứu văn hóa (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) tổ chức sinh hoạt khoa học về chủ đề “Làm văn hóa” cho một di sản “sống”: trường hợp “Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên”do NCS. Trần Hoài trình bày.

         Thời gian: 9h, thứ 2 ngày 22/4/2019

          Địa điểm: Phòng họp, tầng 3 Viện Nghiên cứu văn hóa.

                            27 Trần Xuân Soạn, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Trân trọng kính mời toàn thể cán bộ, các nhà nghiên cứu, nghiên cứu sinh, học viên cao học quan tâm tham dự.

Các tin đã đưa ngày: