• 3.8 top logo - thong bao

Thông báo sinh hoạt khoa học tháng 10 năm 2021

15/10/2021

Viện Nghiên cứu Văn hóa (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) thông báo tổ chức sinh hoạt khoa học như sau:
 
Chủ đề 1: Tiền đề lý luận xây dựng môn Nghệ thuật biểu diễn dân gian
Người trình bày: PGS.TS. Kiều Trung Sơn
Thời gian: 9h, thứ Hai ngày 18/10/2021
 
Chủ đề 2: Bửu Sơn Kỳ Hương từ cách tiếp cận văn hóa
Người trình bày: TS. Nguyễn Ngọc Mai
Thời gian: 9h, thứ Tư ngày 27/10/2021
 
Chủ đề 3: Đại dịch covid: góc nhìn từ dưới lên
Người trình bày: PGS.TS. Nguyễn  Đức Lộc ThS. Nguyễn Thu Quỳnh
Thời gian: 14h, thứ Năm ngày 28/10/2021
 
Địa điểm: Phòng họp, tầng 3 Viện Nghiên cứu Văn hóa
              27 Trần Xuân Soạn, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Trân trọng kính mời cán bộ trong Viện đến dự, chú ý thực hiện nguyên tắc 5K để phòng chống dịch bệnh.
Các tin đã đưa ngày: