• 3.8 top logo - thong bao

Thông báo về việc tạm hoãn tổ chức Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ VI

05/08/2021

Do tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Ban Tổ chức Hội thảo Việt Nam học lần thứ 6 quyết định hoãn tổ chức Hội thảo vào ngày 16 - 17/8/2021. Thời gian tổ chức Hội thảo sẽ được thông báo sau khi dịch bệnh được kiểm soát tốt.


Trân trọng.

Các tin đã đưa ngày: