• 3.8 top logo - thong bao

Thông báo sinh hoạt khoa học tháng 4 năm 2021

20/04/2021

Viện Nghiên cứu Văn hóa (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) thông báo tổ chức sinh hoạt khoa học như sau:
Chủ đề: Từ khái niệm "tơring" nhìn lại mối quan hệ giữa quá trình văn bản hóa luật tục và những biến đổi trong sở hữu đất của người Bahnar, Jrai và Sedang ở Tây Nguyên dưới thời Pháp thuộc (1907 - 1945)
Người trình bày: TS. Nguyễn Đặng Anh Minh
Thời gian: 9h, thứ Hai ngày 26/4/2021
Địa điểm: Phòng họp, tầng 3 Viện Nghiên cứu Văn hóa
              27 Trần Xuân Soạn, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Trân trọng kính mời toàn thể cán bộ, nghiên cứu sinh, cán bộ nghiên cứu quan tâm tham dự.
Các tin đã đưa ngày: