• 3.8 top logo - thong bao

Thông báo sinh hoạt khoa học tháng 6 năm 2020

29/05/2020

Viện Nghiên cứu Văn hóa (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) thông báo tổ chức sinh hoạt khoa học như sau:
Chủ đề: Lưu giữ và trao truyền văn hóa: Nghiên cứu về các gia đình người Việt ở Melbourne, Australia
Người trình bày: TS. Trần Thị Thanh Giang
Thời gian: 9h, thứ Năm ngày 4/6/2020
Địa điểm: Phòng họp, tầng 3 Viện Nghiên cứu Văn hóa
             27 Trần Xuân Soạn, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Trân trọng kính mời toàn thể cán bộ, nghiên cứu sinh, cán bộ nghiên cứu quan tâm tham dự.
Các tin đã đưa ngày: