• 3.8 top logo - thong bao

Thông báo sinh hoạt khoa học tháng 5 năm 2020

18/05/2020

Viện Nghiên cứu Văn hóa (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) thông báo tổ chức sinh hoạt khoa học như sau:
Chủ đề: Giới, tuổi già và sự sáng chế truyền thống trong lễ hội ở một làng phi nông nghiệp
Người trình bày: TS. Nguyễn Giáo
Thời gian: 14h, thứ Năm ngày 21/5/2020
Địa điểm: Phòng họp, tầng 3 Viện Nghiên cứu Văn hóa
             27 Trần Xuân Soạn, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Trân trọng kính mời toàn thể cán bộ, nghiên cứu sinh, cán bộ nghiên cứu quan tâm tham dự.
Các tin đã đưa ngày: