• 3.8 top logo - thong bao

Thông báo sinh hoạt khoa học tháng 9 năm 2019

01/10/2019

​Viện Nghiên cứu văn hóa (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) tổ chức lịch sinh hoạt khoa học tháng 9 như sau:
Chủ đề: Trading in uncertainty: Entreprenneurship, Morality and Trust in a Vietnamese Textile-Handling Village
Người trình bày: TS. Esther Horat
Thời gian: 9h, thứ Hai ngày 23/9/2019        
Địa điểm: Phòng họp, tầng 3 Viện Nghiên cứu văn hóa.
             27 Trần Xuân Soạn, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Trân trọng kính mời toàn thể cán bộ, nghiên cứu sinh, cán bộ nghiên cứu quan tâm tham dự.
Các tin đã đưa ngày: