• 3.8 top logo - thong bao

Thông báo sinh hoạt khoa học tháng 11

05/11/2018

Viện Nghiên cứu văn hóa (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) tổ chức sinh hoạt khoa học về chủ đề “Giới và tiếp cận tài nguyên trong bối cảnh REDD+ (Dự án giảm phát thải khí nhà kính từ mất rừng và suy thoái rừng: Ngiên cứu trường hợp Tây Nguyên, Việt Nam)” do TS. Phan Phương Hảo trình bày.

         Thời gian: 9h, thứ 5 ngày 8/11/2018

          Địa điểm: Phòng họp, tầng 3 Viện Nghiên cứu văn hóa.

                            27 Trần Xuân Soạn, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Trân trọng kính mời toàn thể cán bộ, các nhà nghiên cứu, nghiên cứu sinh, học viên cao học quan tâm tham dự.

Các tin đã đưa ngày: