• 3.8 top logo - thong bao

Thông báo sinh hoạt khoa học về chủ đề “Lịch sử di cư của người Bách Việt"

12/07/2017

Viện Nghiên cứu văn hóa (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) tổ chức sinh hoạt khoa học về chủ đề “Lịch sử di cư của người Bách Việt” do GS. David Holm, Khoa Dân tộc học, Trường Đại học chính trị quốc gia Đài Loan báo cáo.

Thời gian: 8h30, thứ 5 ngày 13/7/2017

Địa điểm: Phòng họp, tầng 3 Viện Nghiên cứu văn hóa.

 

Trân trọng thông báo

Các tin đã đưa ngày: