• 3.8 top logo - thong bao

Thông báo mời tham gia bài viết Hội nghị thông báo văn hóa năm 2014

06/10/2014

Từ năm 2001, Viện Nghiên cứu văn hóa thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã mở Hội nghị thông báo văn hóa dân gian" hằng năm, từ năm 2008 là "Hội nghị thông báo văn hóa" nhằm: giới thiệu những hiện tượng, tư liệu văn hóa và văn hóa dân gian mới phát hiện, thông báo những kết quả nghiên cứu mới; tình hình nghiên cứu trong lĩnh vực văn hóa và văn hóa dân gian trong và ngoài nước; trình bày và trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, một vấn đề cần tranh luận đối với một tác phẩm văn học được giảng dạy trong nhà trường; giới thiệu tình hình nghiên cứu (mới nhất) về văn hóa ở nước ngoài;...

Dự kiến, Hội nghị thông báo văn hóa năm 2014 sẽ diễn ra vào cuối tháng 11/2014 tại Hà Nội.

Kính mong các nhà khoa học viết bài tham dự Hội nghị.

Thời hạn gửi báo cáo chậm nhất trước ngày 15/10/2014.

Trân trọng thông báo.

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: