• 3.8 top logo - thong bao

Thông báo mời tham gia viết bài Hội nghị thông báo năm 2013

09/08/2013

Từ năm 2001, Viện Nghiên cứu văn hóa thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã mở Hội nghị thông báo văn hóa dân gian" hằng năm, từ năm 2008 là "Hội nghị thông báo văn hóa" nhằm: giới thiệu những hiện tượng, tư liệu văn hóa và văn hóa dân gian mới phát hiện, thông báo những kết quả nghiên cứu mới; tình hình nghiên cứu trong lĩnh vực văn hóa và văn hóa dân gian trong và ngoài nước; trình bày và trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, một vấn đề cần tranh luận đối với một tác phẩm văn học được giảng dạy trong nhà trường...

Dự kiến, Hội nghị thông báo văn hóa năm 2013 sẽ diễn ra vào tháng 11/2013 tại Hà Nội.

Kính mong các nhà khoa học viết bài tham dự Hội nghị.

Thời hạn gửi báo cáo chậm nhất trước ngày 15/10/2013.

Trân trọng thông báo.

 

Các tin đã đưa ngày: