• 3.8 top logo - thong bao

Thông báo lịch sinh hoạt khoa học tháng 9 năm 2019 (01/10/2019)

Viện Nghiên cứu văn hóa (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) tổ chức lịch sinh hoạt khoa học tháng 9 như sau: Chủ đề: Trading in uncertainty: Entreprenneurship,Morality and Trust in a Vietnamese Textile-Handling Village. Người trình bày: TS. Esther Horat Thời gian: 9h, thứ 2 ngày 23/9/2019 Địa điểm: Phòng họp, tầng 3 Viện Nghiên cứu văn hóa. 27 Trần Xuân Soạn, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Trân trọng kính mời toàn thể cán bộ, nghiên cứu sinh, cán bộ nghiên cứu quan tâm tham dự.
Các tin đã đưa ngày: