Danh mục đề tài cấp cơ sở năm 2013

11/09/2012

Đang cập nhật

ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ NĂM 2013
(Xếp theo chủ đề)
 
1. Văn hoá
 
018597 /VNCVANHOA/ VN (vie)
Ẩn ức: trải nghiệm của người nam yêu người cùng giới: Đề tài cấp Viện / Vũ Hoàng Hiếu. - H. : Viện Nghiên cứu văn hóa, 2013.- 33 tr.
Từ khoá: Văn hóa, Xã hội, Xã hội học, Giới tính, Đồng giới
Ký hiệu kho: KH 640
 
 
018602 /VNCVANHOA/ VN (vie)
Biến đổi trong lối sống của cư dân phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội từ 2004 đến nay: Đề tài cấp Viện / Đinh Việt Hà. - H. : Viện Nghiên cứu văn hóa, 2013.- 39 tr.
Từ khoá: Văn hóa, Biến đổi văn hóa, Lối sống, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội
Ký hiệu kho: KH 645
 
 
018600 /VNCVANHOA/ VN (vie)
Gia tăng quan hệ dòng họ trong bối cảnh thương mại hóa ở nông thôn Bắc Bộ hiện nay (trường hợp xã Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội): Đề tài cấp Viện / Nguyễn Giáo. - H. : Viện Nghiên cứu văn hóa, 2013.- 34 tr.
Từ khoá: Văn hóa, Văn hoá dòng họ, Nông thôn, Ninh Hiệp, Hà Nội, Bắc Bộ
Ký hiệu kho: KH 643
 
 
018604 /VNCVANHOA/ VN (vie)
Hoạt động buôn bán của thương nhân người Việt tại vùng miền núi tỉnh Quảng Ngãi từ sau Đổi mới đến những năm gần đây: Đề tài cấp Viện / Trần Hoài. - H. : Viện Nghiên cứu văn hóa, 2013.- 37 tr.
Từ khoá: Văn hóa, Kinh tế, Thương mại, Thương nhân, Buôn bán, Quàng Nam, Người Việt
Ký hiệu kho: KH 647
 
 
018592 /VNCVANHOA/ VN (vie)
Tìm hiểu một số nghề truyền thống làng biển Thai Dương Hạ ở Thuận An, Thừa Thiên - Huế: Đề tài cấp Viện / Trịnh Đình Niên. - H. : Viện Nghiên cứu văn hóa, 2013.- 37 tr.
Từ khoá: Văn hóa, Nghề, Làng nghề, Nghề truyển thống, Thai Dương Hạ, Thừa Thiên - Huế
Ký hiệu kho: KH 635
 
018598 /VNCVANHOA/ VN (vie)
Tư hữu hóa tài sản công: Chính sách giao rừng và các hệ quả không mong đợi (trường hợp người Thái, Phù Yên, Sơn La): Đề tài cấp Viện / Hoàng Cầm. - H. : Viện Nghiên cứu văn hóa, 2013.- 41 tr.
Từ khoá: Văn hóa, Sinh kế, Đất rừng, Người Thái, Phú Yên, Sơn La
Ký hiệu kho: KH 641
 
 
018605 /VNCVANHOA/ VN (vie)
Văn hóa thường ngày từ góc độ lí thuyết: Đề tài cấp Viện / Phạm Quỳnh Phương. - H. : Viện Nghiên cứu văn hóa, 2013.- 41 tr.
Từ khoá: Văn hóa, Văn hoá đời sống, Văn hoá đương đại, Lí thuyết
Ký hiệu kho: KH 648
 
 
 
2. Nghệ thuật
 
018596 /VNCVANHOA/ VN (vie)
Biếm họa Việt Nam: Đề tài cấp Viện / Vũ Tú Quỳnh. - H. : Viện Nghiên cứu văn hóa, 2013.- 61 tr.
Từ khoá: Nghệ thuật, Nghệ thuật tạo hình, Mĩ thuật, Hội họa, Biếm họa, Việt Nam
Ký hiệu kho: KH 639
 
 
018599 /VNCVANHOA/ VN (vie)
Biểu tượng Di lặc trong giai đoạn bùng nổ kinh tế ở Việt Nam: Đề tài cấp Viện / Đinh Hồng Hải. - H. : Viện Nghiên cứu văn hóa, 2013.- 41tr.
Từ khoá: Nghệ thuật, Kiến trúc, Điêu khắc, Mĩ thuật, Di lặc, Việt Nam
Ký hiệu kho: KH 642
 
 
018594 /VNCVANHOA/ VN (vie)
Nghề kim hoàn Định Công: Thực trạng và cơ hội phát triển: Đề tài cấp Viện / Hoàng Thị Thu Hoằng. - H. : Viện Nghiên cứu văn hóa, 2013.- 43 tr.
Từ khoá: Nghệ thuật, Nghề, Làng nghề, Kim hoàn, Định Công, Hà Nội
Ký hiệu kho: KH 637
 
 
3. Phong tục lễ hội
 
018607 /VNCVANHOA/ VN (vie)
Điều kiện để phát triển du lịch lễ hội chùa Dâu ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh: Đề tài cấp Viện / Nguyễn Thị Thanh Vân. - H. : Viện Nghiên cứu văn hóa, 2013.- 37 tr.
Từ khoá: Văn hoá du lịch, Lễ hội, Hội chùa, Chùa Dâu, Thuận Thành, Bắc Ninh
Ký hiệu kho: KH 650
 
018608 /VNCVANHOA/ VN (vie)
Nghi lễ ăn trâu của người Xơ Teng ở huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum: Đề tài cấp Viện / A Tuấn. - H. : Viện Nghiên cứu văn hóa, 2013.- 66 tr.
Từ khoá: Văn hóa, Phong tục, Tập quán, Tín ngưỡng, Xơ Teng, Tu Mơ Rông, Kon Tum
Ký hiệu kho: KH 651
 
018591 /VNCVANHOA/ VN (vie)
Những thay đổi trong nghi thức tang ma ở ngoại thành Hà Nội (trường hợp xã Kim Chung - huyện Đông Anh - Hà Nội): Đề tài cấp Viện / Lê Thị Phượng. - H. : Viện Nghiên cứu văn hóa, 2013.- 43 tr.
Từ khoá: Phong tục, Tập quán, Tang ma, Đông Anh, Hà Nội
Ký hiệu kho: KH 634
 
4. Tín ngưỡng tôn giáo
 
018603 /VNCVANHOA/ VN (vie)
Mẫu Liếu và những vận động giải phóng dân tộc: Nghiên cứu trường hợp Trần Tán Bình trong mối quan hệ với đền Cổ Lương và Phủ Tây Hồ ở Hà Nội: Đề tài cấp Viện / Chu Xuân Giao. - H. : Viện Nghiên cứu văn hóa, 2013.- 59 tr.
Từ khoá: Tín ngưỡng, Đạo mẫu, Mẫu Liễu, Trần Tán Bình, Phủ Tây Hồ, Cổ Lương, Hà Nội
Ký hiệu kho: KH 646
 
 
018595 /VNCVANHOA/ VN (vie)
Sự hình và biến đổi tín ngưỡng thờ mẫu của người Việt: Đề tài cấp Viện / Nguyễn Thị Yên. - H. : Viện Nghiên cứu văn hóa, 2013.- 69 tr.
Từ khoá: Biến đổi văn hoá, Tín ngưỡng, Đạo mẫu, Thờ Mẫu, Người Việt
Ký hiệu kho: KH 638
 
 
018601 /VNCVANHOA/ VN (vie)
Then sau Đổi mới: Từ "thầy đồng" đến "nghệ nhân dân gian": Đề tài cấp Viện / Đoàn Thị Tuyến. - H. : Viện Nghiên cứu văn hóa, 2013.- 40 tr.
Từ khoá: Văn hóa, Tín ngưỡng, Then, Thầy đồng, Nghệ nhân
Ký hiệu kho: KH 644
 
 
018593 /VNCVANHOA/ VN (vie)
Tín ngưỡng Thiên hậu ở huyện Nhà Bè, Thành phố hồ Chí Minh - giao lưu và tiếp biến văn hóa: Đề tài cấp Viện / Phan Hoa Lý.- H. : Viện Nghiên cứu văn hóa, 2013.- 47 tr.
Từ khoá: Văn hóa, Tín ngưỡng, Thiên Hậu, Đạo mẫu, Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu kho: KH 636
 
 
 
5. Văn học dân gian
 
018606 /VNCVANHOA/ VN (vie)
Truyện dân gian trong đời sống hiện nay: Đề tài cấp Viện / Lê Việt Liên. - H. : Viện Nghiên cứu văn hóa, 2013.- 32 tr.
Từ khoá: Văn học, Văn học dân gian, Truyện dân gian
Ký hiệu kho: KH 649
 
Các tin đã đưa ngày: