Đoàn đại biểu Bộ Khoa học và Công nghệ Lào thăm và làm việc tại Viện KHCNVN 27/09/2012

Thời gian bắt đầu: 03/07/2012

Thời gian kết thúc: 10/07/2012

Đoàn đại biểu Bộ Khoa học và Công nghệ Lào thăm và làm việc tại Viện KHCNVN

Trong hai ngày 25-26/7/2012, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tổ chức Hội thảo bàn tròn về Đổi mới sáng tạo với Đoàn đại biểu Liên minh Nghiên cứu toàn cầu (Global Research Alliance-GRA). Tham dự buổi hội thảo về phía Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam có GS. TSKH. Dương Ngọc Hải - Phó Chủ tịch, cùng đại diện lãnh đạo Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ, Ban hợp tác quốc tế và lãnh đạo Viện, hội đồng khoa học của 21 Viện trực thuộc Viện KHCNVN và Đoàn đại biểu GRA có Tiến sỹ Bart Follink, Giám đốc điều hành Liên minh và đại biều từ các Viện nghiên cứu thành ...