Thông báo lần thứ nhất: Hội thảo ngôn ngữ học toàn quốc lần thứ II năm 2013

Thông báo lần thứ nhất: Hội thảo ngôn ngữ học toàn quốc lần thứ II năm 2013

11/10/2012

Ngày bắt đầu: 16/10/2012

Ngày kết thúc: 23/10/2012

Hội thảo Đổi mới sáng tạo giữa Viện KHCNVN và Liên minh Nghiên cứu toàn cầu (GRA)

Hội thảo Đổi mới sáng tạo giữa Viện KHCNVN và Liên minh Nghiên cứu toàn cầu (GRA)

10/10/2012

Ngày bắt đầu: 03/07/2012

Ngày kết thúc: 05/07/2012

Đoàn đại biểu Bộ Khoa học và Công nghệ Lào thăm và làm việc tại Viện KHCNVN

Đoàn đại biểu Bộ Khoa học và Công nghệ Lào thăm và làm việc tại Viện KHCNVN

27/09/2012

Ngày bắt đầu: 03/07/2012

Ngày kết thúc: 10/07/2012

Trưng bày bản đồ cổ tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia liên tỉnh

Sáng ngày 25/07/2012, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã tiếp nhận một số tài liệu, hiện vật do các tổ chức, và cá nhân hiến tặng. Trong đó, đặc biệt có tấm bản đồ cổ “Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ” do nhà Thanh (Trung Quốc) xuất bản năm Giáp Thìn (1904).

07/08/2012

Ngày bắt đầu: 02/07/2012

Ngày kết thúc: 03/07/2012

Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong Hiến pháp năm 1992 - Những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung

Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong Hiến pháp năm 1992 - Những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung

03/08/2012

Ngày bắt đầu: 03/08/2012

Ngày kết thúc: 03/08/2012