Tạp chí chuyên ngành Văn hoá dân gianHội đồng biên tậpChủ tịch

GS. TS. Lê Hồng LýCác uỷ viên

GS. TS. Nguyễn Xuân Kính

PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Châm 

PGS. TS. Phạm Quỳnh Phương

PGS. TS. Kiều Trung Sơn

PGS. TS. Nguyễn Thị Yên

TS. Hoàng Cầm

TS. Đào Thế Đức

TS. Đoàn Thị Tuyến