Danh sách cán bộ, viên chức công tác tại Phòng Nghiên cứu văn hóa nghệ thuật

11/06/2013

1. TS. Nguyễn Mỹ Thanh - Trưởng phòng

2. TS. Lê Cẩm Ly - Phó Trưởng phòng

3. ThS. Đinh Mỹ Linh

 

Các tin đã đưa ngày: