Giới thiệu Phòng Nghiên cứu văn hóa nghệ thuật (03/08/2019)

Phòng Nghiên cứu văn hóa nghệ thuật có chức năng: (i) nghiên cứu các loại hình nghệ thuật trong đời sống văn hóa, bao gồm: nghệ thuật tạo hình dân gian (tranh dân gian, đình, chùa, đền, miếu); âm nhạc cổ truyền (hát xoan, hát ghẹo, quan họ, xẩm, ca trù), múa dân gian, sân khấu cổ truyền (múa rối nước, chèo, tuồng, cải lương); (ii) mở rộng hướng nghiên cứu và chủ đề liên quan đến những biến đổi của làng nghề, kiến trúc dân sinh, sự thích ứng của văn hóa, nghệ thuật cổ truyền Việt Nam trong bối cảnh xã hội đương đại, những hiện tượng văn hóa, nghệ thuật mới; (iii) nghiên cứu văn hóa, nghệ thuật theo hướng ứng dụng thực tế và gắn bó với thực tế đời sống của nhân dân, chú ý đến việc nghiên cứu nghệ thuật trong sự tương tác với những biến đổi xã hội.

TS. Nguyễn Mỹ Thanh - Trưởng phòng (02/02/2018)

Lĩnh vực nghiên cứu chính: Nghệ thuật tạo hình

TS. Lê Cẩm Ly - Phó trưởng phòng (02/02/2018)

Lĩnh vực nghiên cứu chính: Dân tộc nhạc học (ethnomusicology)

TS. Đinh Mỹ Linh (02/02/2018)

Lĩnh vực nghiên cứu chính: Nghệ thuật điện ảnh và văn hóa đại chúng

ThS. Trần Đức Tùng (01/02/2018)

Lĩnh vực nghiên cứu chính: Âm nhạc dân tộc học; Bảo tồn di sản văn hóa; Các tộc người xuyên biên giới ở vùng núi Đông Nam Á và Nam Trung Quốc; Nhân học về người Hmông
Các tin đã đưa ngày: