Nghiệm thu chính thức ba đề tài cấp Bộ của Viện Nghiên cứu văn hóa (28/06/2017)

Ba đề tài cấp Bộ: “Phong trào của người đồng tính, song tính và chuyển giới ở Việt Nam: nhận diện từ cách tiếp cận của ngành nghiên cứu văn hoá”; “Sử thi Ê Đê hiện nay: Nghệ nhân và việc trao truyền nghệ thuật diễn xướng”; “Biến đổi trong văn hóa làng Việt truyền thống ở một số vùng đồng bằng Bắc Bộ thời kỳ hội nhập”.

Sinh hoạt khoa học: Sự kiến tạo “Đồ ăn và cách ăn của Ấn Độ” ở Việt Nam: “cái khác” và phong trào dân tộc chống thực dân ở Việt Nam (23/06/2017)

Ngày 12 tháng 6 năm 2017, Viện Nghiên cứu văn hóa đã tổ chức buổi sinh hoạt khoa học định kì về chủ đề: “Sự kiến tạo "Đồ ăn và cách ăn của Ấn Độ" ở Việt Nam: "cái khác" và phong trào dân tộc chống thực dân ở Việt Nam (The Making of Indian Eating in Vietnam: "the Other" and Anti-Colonial Vietnamese Nationalism)”.

Tọa đàm khoa học: Văn hóa vỉa hè từ những góc nhìn đa chiều (06/06/2017)

Ngày 5 tháng 6 năm 2017 tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu văn hóa thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức tọa đàm khoa học về chủ đề Văn hóa vỉa hè từ những góc nhìn đa chiều.

Thêm 6 di tích quốc gia được xếp hạng (01/06/2017)

Ngày 24/5/2017, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã ký ban hành các Quyết định xếp hạng di tích quốc gia đối với 06 di tích trên địa bàn các tỉnh Hải Dương, Bến Tre, Quảng Nam, Quảng Ninh, Nghệ An và Tiền Giang

Nghị định số 109/2012/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị định số 217/2013/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. (21/12/2015)

Nghị định số 109/2012/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Nghị định số 217/2013/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài Một số vấn đề về văn hóa mạng hiện nay (Internet: mạng lưới xã hội và sự thể hiện bản sắc) (05/06/2013)

Ngày 6 tháng 12 năm 2012, Viện Nghiên cứu văn hóa đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài Một số vấn đề về văn hóa mạng hiện nay (Internet: mạng lưới xã hội và sự thể hiện bản sắc).

Bổ nhiệm Viện trưởng nhiệm kỳ 2012 - 2017 (26/03/2012)

Theo Quyết định số 267/QĐ-KHXH, ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam, bổ nhiệm PGS

Về một bản luận án Tiến sĩ Ngữ văn mới được bảo vệ (20/11/2011)

Ngày 30/9/2011, Trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn thuộc Đại học quốc gia Tp

Một cán bộ Viện Nghiên cứu văn hoá đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ (20/11/2011)

Ngày 07 tháng 8 năm 2011, Học viện Khoa học xã hội (thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam) đã tổ chức buổi chấm luận án tiến sĩ chuyên ngành Nhân học văn hóa cho NCS

Về một bản luận án Tiến sĩ Dân tộc học được bảo vệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc (20/11/2011)

Ngày 27 tháng 5 năm 2011, tại Bắc Kinh, Viện Văn học dân tộc thiểu số (thuộc Viện Khoa học xã hội Trung Quốc) đã tổ chức buổi chấm luận án tiến sĩ Dân tục học (bao gồm Văn học dân gian) cho NCS

Về lớp tập huấn nâng cao chất lượng công tác sưu tầm, nghiên cứu văn hoá dân gian tổ chức tại tỉnh Long An (20/11/2011)

Từ ngày 22 đến hết ngày 26 tháng 8 năm 2011, tại thành phố Tân An, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam phối hợp với Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Long An tổ chức Lớp tập huấn nâng cao chất lượng công tác sưu tầm, nghiên cứu văn hóa dân gian

Những sứ giả mang âm nhạc dân gian Việt Nam đến Phần Lan (20/11/2011)

Nhận lời mời của Juminkeko - Trung tâm Thông tin về Kalevala và Văn hóa Karjala của Phần Lan, được sự giúp đỡ về kinh phí của Bộ Ngoại giao Phần Lan, một đoàn nghệ nhân, nghệ sĩ âm nhạc và nghiên cứu văn hóa dân gian Việt Nam đã sang Phần Lan tham dự Sommelo 2011 - Liên hoan diễn xướng và âm nhạc dân gian - do Juminkeko tổ chức vào mùa hè hàng năm trong thời gian từ ngày 30/6 đến 6/7

Giải thưởng của Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam năm 2010 (23/02/2011)

Ngày 22 tháng 12 năm 2010, tại Hà Nội đã diễn ra lễ công bố và trao giải thưởng hằng năm của Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
Các tin đã đưa ngày: