Kể từ khi thành lập đến nay, hoạt động hợp tác quốc tế của Viện Khoa học xã hội Việt Nam luôn được coi trọng và không ngừng phát triển. Hiện nay Viện Khoa học xã hội Việt Nam có quan hệ hợp tác chính thức với hơn 100 tổ chức nghiên cứu khoa học xã hội của hơn 42 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Các đối tác quốc tế của Viện Khoa học xã hội Việt Nam là các viện nghiên cứu danh tiếng như các Viện Hàn lâm Khoa học của Nga, Hungari, Ba Lan, Séc, Ukraina, các trường đại học và các viện nghiên cứu hàng đầu tại Úc, Bỉ, Vương quốc Anh, Canada, Trung Quốc, Đan Mạch, Pháp, Đức, Ý, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Tây Ban Nha, Thái Lan, Hoa Kỳ …. Năng lực nghiên cứu và tư vấn chính sách của Viện Khoa học xã hội Việt Nam được tăng cường thông qua các hoạt động trao đổi thông tin, ấn phẩm, trao đổi học giả, tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế với các tổ chức nghiên cứu và các trường đại học trên thế giới.