Tổng quan hoạt động hợp tác quốc tế

05/08/2012

Kể từ khi thành lập đến nay, hoạt động hợp tác quốc tế của Viện Khoa học xã hội Việt Nam luôn được coi trọng và không ngừng phát triển. Hiện nay Viện Khoa học xã hội Việt Nam có quan hệ hợp tác chính thức với hơn 100 tổ chức nghiên cứu khoa học xã hội của hơn 42 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Các đối tác quốc tế của Viện Khoa học xã hội Việt Nam là các viện nghiên cứu danh tiếng như các Viện Hàn lâm Khoa học của Nga, Hungari, Ba Lan, Séc, Ukraina, các trường đại học và các viện nghiên cứu hàng đầu tại Úc, Bỉ, Vương quốc Anh, Canada, Trung Quốc, Đan Mạch, Pháp, Đức, Ý, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Tây Ban Nha, Thái Lan, Hoa Kỳ …. Năng lực nghiên cứu và tư vấn chính sách của Viện Khoa học xã hội Việt Nam được tăng cường thông qua các hoạt động trao đổi thông tin, ấn phẩm, trao đổi học giả, tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế với các tổ chức nghiên cứu và các trường đại học trên thế giới.

Tổng quan hoạt động hợp tác quốc tế

Trong gần 55 năm xây dựng và phát triển, hoạt động hợp tác quốc tế của Viện Khoa học xã hội Việt Nam có thể chia làm hai giai đoạn trước và sau năm 1990, năm đánh dấu thời điểm chuyển đổi cơ chế và phương thức hợp tác quốc tế.

Trong giai đoạn trước năm 1990, hoạt động hợp tác khoa học của Viện chủ yếu là với Liên Xô và các nước Đông Âu. Nhiều cán bộ khoa học của Viện đã nhờ đó được trang bị kiến thức chuyên môn một cách cơ bản, có hệ thống, tiếp thu được các phương pháp, kinh nghiệm nghiên cứu của một nền khoa học tiên tiến ở thời điểm bấy giờ. Nhiều cán bộ của Viện đã đạt học vị phó tiến sĩ, tiến sĩ khoa học, nhiều công trình chung đã được xuất bản. 

Sau năm 1990,  tiếp cận với tài liệu khoa học và các nhà khoa học phương Tây, thông qua các chương trình hợp tác, trao đổi, hội thảo khoa học, cán bộ của Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã mở rộng và nâng cao sự hiểu biết về các vấn đề mới như: phát triển kinh tế thị trường, Nhà nước pháp quyền, Xã hội dân sự, Phát triển bền vững... và những phương pháp nghiên cứu hiện đại về khoa học xã hội và cũng nhờ đó, tri thức của đội ngũ các nhà khoa học của Viện đã trở nên phong phú và đa dạng hơn, có khả năng đáp ứng những đòi hỏi của công cuộc đổi mới đất nước trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.

Ngay từ những năm đầu của quá trình Đổi mới, Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã nhận được sự hỗ trợ của Chính phủ nhiều nước cho các hoạt động nghiên cứu, đào tạo cán bộ và tư vấn chính sách thông qua các chương trình dự án hợp tác được tài trợ bởi các quỹ và các tổ chức như ADB, CIDA, CNRS, DANIDA, FORD, IDRC, JICA, KAS, KOICA, SDC, SIDA, TOYOTA, UNDP và WB. Việc khai thác tài trợ cũng như tổ chức xây dựng và thực hiện các dự án hợp tác với các tổ chức và quỹ quốc tế trong những năm qua đã mang lại những hiệu quả thiết thực. Nhiều nhà nghiên cứu của Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã có cơ hội tham gia vào các khoá đạo tạo sau đại học tại các viện nghiên cứu và các trường đại học trong khu vực và trên thế giới.

Thông qua các chương trình hợp tác về trao đổi thông tin và xuất bản phẩm, về tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo quốc tế và các chuyến công tác của các cán bộ thuộc Viện cũng như của các nhà khoa học nước ngoài đến với Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Viện đã giới thiệu được những thành tựu khoa học xã hội, những vấn đề cơ bản và cấp bách của quá trình đổi mới ở Việt Nam ra nước ngoài, đồng thời tiếp thu có chọn lọc những tri thức mới, kinh nghiệm tốt góp phần vào việc giảI đáp những vấn đề nảy sinh trong công cuộc đổi mới của nước ta. Qua đó, góp phần vào việc mở rộng quan hệ quốc tế và sự hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia và dân tộc, tăng cường vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức thành công nhiều hội thảo quốc tế lớn, hội tụ được những nhà khoa học và hoạt động chính trị nổi tiếng khắp năm châu, được dư luận trong nước và quốc tế đánh giá cao. Một số cuộc Hội thảo quốc tế tiêu biểu có thể kể đến là: Hội thảo quốc tế Kỷ niệm 600 năm sinh Nguyễn TrãI; Hội thảo quốc tế Kỷ niệm 100 năm sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giảI phóng dân tộc, Nhà văn hóa lớn; Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ nhất; Hội thảo Việt Nam trong thế kỷ 20; Đại hội lần thứ 14 Hiệp hội các Hội đồng nghiên cứu Khoa học xã hội Châu Á; Hội thảo Kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ; Hội thảo Việt Nam học lần thứ hai; các Hội thảo bàn tròn về Tổng kết 20 năm Đổi mới ở Việt Nam...

Thực hiện phương châm đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế, trong những năm qua, Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã triển khai đàm phán và ký kết mới cũng như đã gia hạn các thỏa thuận hợp tác khoa học với các đối tác như: Viện Hàn lâm khoa học Nga; Viện Hàn lâm khoa học Hungary; Viện Hàn lâm khoa học Ba Lan; Trung tâm nghiên cứu Khoa học quốc gia Pháp; Cơ quan trao đổi học thuật Đức; Đại học Nagoya Nhật Bản; Đại học Yonsie Hàn Quốc; Viện Hàn lâm Sinica Đài Loan; Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Úc; Đại học RMIT Úc; Hội đồng Khoa học xã hội Ấn Độ; với các Viện Khoa học xã hội Trung Quốc; Hội đồng Khoa học xã hội Mỹ; Viện Hàn lâm Hoàng Gia Campuchia; Viện Khoa học xã hội Quốc gia Lào…

Quan hệ hợp tác giữa Viện Khoa học xã hội Việt Nam và các tổ chức quốc tế trên thế giới được xây dựng và phát triển hiệu quả, gắn kết nghiên cứu với tư vấn chính sách trên cơ sở tiếp cận liên ngành. Nhiều hội nghị hội thảo về phương pháp nghiên cứu và các khoá học về khoa học xã hội và nhân văn được các chuyên gia, các nhà khoa học quốc tế phối hợp tổ chức tại Việt Nam. Hợp tác quốc tế được coi là một đóng góp cho sự thành công của Viện Khoa học xã hội Việt Nam trong những năm gần đây – góp phần quảng bá hình ảnh của Viện Khoa học xã hội Việt Nam ngày càng rộng rãi hơn trong cộng đồng nghiên cứu khoa học xã hội quốc tế.

Các tin đã đưa ngày: