Danh mục các tác phẩm sử thi Tây Nguyên đã xuất bản

21/05/2012

A - 75 tác phẩm (in trong 62 tập) của bộ Kho tàng sử thi Tây Nguyên đã được Nhà xuất bản Khoa học xã hội công bố trong các năm 2004 - 2007 của Dự án Điều tra, sưu tầm, bảo quản, biên dịch và xuất bản kho tàng sử thi Tây Nguyên


* * * *
 
Ba Na
 
1.       Giông, Giơ mồ côi từ nhỏ: Sử thi Ba Na, nghệ nhân hát kể: A Lưu; sưu tầm: Võ Quang Trọng, Lưu Danh Doanh; phiên âm, dịch sang tiếng Việt: Y Hồng, A Jar; biên tập văn học: Võ Quang Trọng, 2005, 617 tr.
2.       Giông làm nhà mồ: Sử thi Ba Na, nghệ nhân hát kể: A Lưu; sưu tầm: Võ Quang Trọng; phiên âm, dịch sang tiếng Việt: Y Tưr, A Jar, Y Kiưch; biên tập văn học: Võ Quang Trọng, 2005, 534 tr.
3.       Anh em Glang Mam: Sử thi Ba Na, nghệ nhân hát kể: Y HNhe`o; sưu tầm: Võ Quang Trọng, Bùi Ngọc Quang, Trần Đình Trung, A Tuưng; phiên âm: A Jar, Y Hồng; dịch sang tiếng Việt: A Jar; biên tập văn học: Phan Hoa Lý, 2006, 445 tr.
4.       Chàng Kơ Tam Gring Mah: Sử thi Ba Na, nghệ nhân hát kể: A Lưu; sưu tầm: Võ Quang Trọng; phiên âm: Y Tưr; dịch sang tiếng Việt: Y Tưr, Y Kiưch; biên tập văn học: Hà Đình Thành, Lê Thị Thuỳ Ly, 2006, 532 tr.
5.       Dăm Noi: Sử thi Ba Na, nghệ nhân hát kể: Bok Ange`p; sưu tầm: Nguyễn Quang Tuệ; phiên âm, dịch sang tiếng Việt: Siu Pêt; biên tập văn học: Nguyễn Quang Tuệ, 2006, 204 tr.
6.       Giông cứu đói dân làng mọi nơi: Sử thi Ba Na, nghệ nhân hát kể: A Lưu; sưu tầm: Võ Quang Trọng; phiên âm, dịch sang tiếng Việt: Y Tưr, Y Kiưch; biên tập văn học: Lê Văn Kỳ, Lê Thị Thuỳ Ly, 2006, 545 tr.
7.       Giông cứu nàng Rang Hu: Sử thi Ba Na, nghệ nhân hát kể: A Hon; sưu tầm: Phạm Cao Đạt, Võ Quang Trọng; phiên âm, dịch sang tiếng Việt: A Jar; biên tập văn học: Võ Quang Trọng, 2006, 408 tr.
8.       Giông đánh quỷ Bung Lung: Sử thi Ba Na, nghệ nhân hát kể: A Lưu; sưu tầm: Võ Quang Trọng; phiên âm: Y Tưr; dịch sang tiếng Việt: A Jar, Y Kiưch; biên tập văn học: Võ Quang Trọng, 2006, 484 tr.
9.       Giông đạp đổ núi đá cao ngất: Sử thi Ba Na, nghệ nhân hát kể: A Lưu; sưu tầm: Võ Quang Trọng; phiên âm: Y Tưr; dịch sang tiếng Việt: A Jar, Y Kiưch; biên tập văn học: Võ Quang Trọng, 2006, 810 tr.
10.   Giông đi tìm vợ: Sử thi Ba Na, nghệ nhân hát kể: A Đen; sưu tầm: Võ Quang Trọng, Phạm Cao Đạt; phiên âm, dịch sang tiếng Việt: A Thút, A Jar; biên tập văn học: Võ Quang Trọng, 2006, 184 tr.
11.   Giông, Giơ đi săn chém cọp của Dăm Hơ Dang: Sử thi Ba Na, nghệ nhân hát kể: A Lưu; sưu tầm: Võ Quang Trọng; phiên âm, dịch sang tiếng Việt: Y Tưr, Y Kiưch; biên tập văn học: Phạm Quỳnh Phương, 2006, 428 tr.
12.   Giông lấy khiên đao bok Kei Dei: Sử thi Ba Na, nghệ nhân hát kể: A Lưu; sưu tầm: Võ Quang Trọng; phiên âm, dịch sang tiếng Việt: Y Tưr, Y Kiưch; biên tập văn học: Đặng Diệu Trang, 2006, 466 tr.
13.   Giông lấy nàng Bia Phu: Sử thi Ba Na, nghệ nhân hát kể: A Lưu; sưu tầm: Võ Quang Trọng; phiên âm: Y Tưr; dịch sang tiếng Việt: A Jar, Y Kiưch; biên tập văn học: Võ Quang Trọng, 2006, 564 tr.
14.   Giông leo mía thần: Sử thi Ba Na, nghệ nhân hát kể: A Lưu; sưu tầm: Võ Quang Trọng; phiên âm, dịch sang tiếng Việt: Y Tưr, Y Kiưch; biên tập văn học: Lê Thị Thuỳ Ly, 2006, 457 tr.
15.   Giông Trong Yuăn: Sử thi Ba Na (Bản sưu tầm tại làng Krong Ktu, xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai), nghệ nhân hát kể: Bok Păh; sưu tầm: Nguyễn Quang Tuệ; phiên âm, dịch sang tiếng Việt: Siu Pêt; biên tập văn học: Nguyễn Quang Tuệ, 2006, 860 tr.
Giông Trong Yuăn: Sử thi Ba Na (Bản sưu tầm tại làng Grek, xã H’Nol, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai), nghệ nhân hát kể: Yă Hơt; sưu tầm: Nguyễn Quang Tuệ; phiên âm, dịch sang tiếng Việt: Siu Pêt; biên tập văn học: Nguyễn Quang Tuệ, 2006, 281 tr.
16.   Giơ hao jrang: Sử thi Ba Na, nghệ nhân hát kể: Bok Pơnh; sưu tầm: Nguyễn Quang Tuệ; phiên âm, dịch sang tiếng Việt: Siu Pêt; biên tập văn học: Nguyễn Quang Tuệ, 2006, 305 tr.
17.   Atâu So Hle, Kơne Gơseng: Sử thi Ba Na, nghệ nhân hát kể: Bok Pơnh; sưu tầm: Nguyễn Quang Tuệ; phiên âm, dịch sang tiếng Việt: Siu Pêt; biên tập văn học: Nguyễn Quang Tuệ, 2007, 205 tr.
18.   Bia Phu bỏ Giông: Sử thi Ba Na, nghệ nhân hát kể: A Lưu; sưu tầm: Võ Quang Trọng; phiên âm: Y Tưr; dịch sang tiếng Việt: Y Kiưch; biên tập văn học: Võ Quang Trọng, 2007, 372 tr.
19.   Cọp bắt cóc Giông thuở bé: Sử thi Ba Na, nghệ nhân hát kể: A Lưu; sưu tầm: Võ Quang Trọng; phiên âm: Y Tưr; dịch sang tiếng Việt: Y Kiưch; biên tập văn học: Lê Thị Thuỳ Ly, 2007, 392 tr.
20.   Giông bọc trứng gà: Sử thi Ba Na, nghệ nhân hát kể: A Lưu; sưu tầm: Võ Quang Trọng; phiên âm, dịch sang tiếng Việt: Y Tưr, Y Kiưch; biên tập văn học: Lê Thị Thuỳ Ly, 2007, 254 tr.
21.   Giông cưới nàng Khỉ:Sử thi Ba Na, nghệ nhân hát kể: A Lưu; sưu tầm: Võ Quang Trọng; phiên âm: Y Tưr; dịch sang tiếng Việt: Y Kiưch; biên tập văn học: Nguyễn Việt Hùng, 2007, 614 tr.
22.   Giông dẫn các cô gái đi xúc cá: Sử thi Ba Na, nghệ nhân hát kể: A Lưu; sưu tầm: Võ Quang Trọng; phiên âm: Y Tưr; dịch sang tiếng Việt: Y Kiưch; biên tập văn học: Lê Thị Thuỳ Ly, 2007, 503 tr.
23.   Giông đánh hạ nguồn cứu dân làng: Sử thi Ba Na, nghệ nhân hát kể: A Lưu; sưu tầm: Võ Quang Trọng; phiên âm, dịch sang tiếng Việt: Y Tưr, Y Kiưch; biên tập văn học: Nguyễn Việt Hùng, 2007, 489 tr.
24.   Giông đi đòi nợ: Sử thi Ba Na, nghệ nhân hát kể: A Lưu; sưu tầm: Võ Quang Trọng; phiên âm, dịch sang tiếng Việt: A Jar; biên tập văn học: Võ Quang Trọng, 2007, 501 tr.
25.   Giông giết sư tử cứu làng Set: Sử thi Ba Na, nghệ nhân hát kể: A Lưu; sưu tầm: Võ Quang Trọng; phiên âm: Y Hồng; dịch sang tiếng Việt: A Jar; biên tập văn học: Võ Quang Trọng, 2007, 429 tr.
26.   Giông kết bạn với Glaih Phang: Sử thi Ba Na, nghệ nhân hát kể: A Lưu; sưu tầm: Võ Quang Trọng; phiên âm, dịch sang tiếng Việt: Y Tưr, Y Kiưch; biên tập văn học: Lê Thị Thuỳ Ly, 2007, 397 tr.
27.   Giông ngủ ở nhà rông của làng bỏ hoang: Sử thi Ba Na, nghệ nhân hát kể: A Lưu; sưu tầm: Võ Quang Trọng; phiên âm, dịch sang tiếng Việt: Y Tưr, Y Kiưch; biên tập văn học: Trần Nho Thìn, Lê Thị Thuỳ Ly, 2007, 489 tr.
28.   Giông nhờ ơn thần núi làm cho giàu có: Sử thi Ba Na, nghệ nhân hát kể: A Lưu; sưu tầm: Võ Quang Trọng; phiên âm, dịch sang tiếng Việt: Y Tưr, Y Kiưch; biên tập văn học: Trần Nho Thìn, 2007, 583 tr.
29.   Giông săn trâu rừng: Sử thi Ba Na, nghệ nhân hát kể: A Lưu; sưu tầm: Võ Quang Trọng; phiên âm, dịch sang tiếng Việt: Y Tưr, Y Kiưch; biên tập văn học: Tạ Long, 2007, 511 tr.
30.   Set xuống đồng bằng thăm bạn: Sử thi Ba Na, nghệ nhân hát kể: A Lưu; sưu tầm: Võ Quang Trọng; phiên âm: Y Tưr; dịch sang tiếng Việt: Y Kiưch; biên tập văn học: Lê Trung Vũ, Bùi Ngọc Quang, Lê Thị Thuỳ Ly, 2007, 542 tr.
Chăm
31.    Chi Bri - Chi Brít: Sử thi Chăm Hơroi, nghệ nhân hát kể: Ma Mơ Lan (La O Giắc); sưu tầm: Ka Sô Liễng; phiên âm, dịch sang tiếng Việt: Ka Sô Liễng; biên tập văn học: Phan Đăng Nhật, 2005, 962 tr.
32.    Tiếng cồng của ông bà Hbia Lơ Đă: Sử thi Chăm Hơroi, nghệ nhân hát kể: Oi Săng; sưu tầm: Ka Sô Liễng; phiên âm, dịch sang tiếng Việt: Ka Sô Liễng; hiệu đính: Lê Thế Vịnh; biên tập văn học: Phan Đăng Nhật, 2006, 897 tr.
Ê Đê
33.   Dăm Săn: Sử thi Ê Đê, nghệ nhân hát kể: Y Nuh Niê; sưu tầm: Đỗ Hồng Kỳ, Y Wơn Kna; phiên âm: Y Wơn Kna; dịch sang tiếng Việt: Y Wơn Kna, Y Jek Niê Kdăm, Y Kô Niê Kdăm; biên tập văn học: Đỗ Hồng Kỳ, 2006, 1434 tr.
34.   Khing Ju: Sử thi Ê Đê, nghệ nhân hát kể: Y Nuh Niê; sưu tầm: Đỗ Hồng Kỳ, Y Wơn Kna; phiên âm: Y Wơn Kna; dịch sang tiếng Việt: Y Kô Niê Kdăm; biên tập văn học: Đỗ Hồng Kỳ, 2006, 1268 tr.
35.   Mdrong Dăm: Sử thi Ê Đê, nghệ nhân hát kể: Y Nuh Niê; sưu tầm: Đỗ Hồng Kỳ, Y Wơn, Nguyễn Thanh Đỉnh; phiên âm: Ama Bik; dịch sang tiếng Việt: Y Điêng; biên tập văn học: Đỗ Hồng Kỳ, 2006, 1171 tr.
36.   Ama H’Wứ: Sử thi Ê Đê, nghệ nhân hát kể: Y Top; sưu tầm: Y Điêng; phiên âm, dịch sang tiếng Việt: Y Điêng; biên tập văn học: Vũ Hoàng Hiếu, 2007, 195 tr.
37.   Anh em Dăm Trao, Dăm Rao: Sử thi Ê Đê, nghệ nhân hát kể: Y Djao Niê; sưu tầm, biên dịch: Trương Bi, Y Wơn Kna; biên tập văn học: Trương Bi, 2007, 494 tr.
38.   Anh em Klu, Kla: Sử thi Ê Đê, nghệ nhân hát kể: Y Nuh Niê; sưu tầm: Đỗ Hồng Kỳ, Y Wơn Kna; phiên âm: Ama Bik; dịch sang tiếng Việt: Y Bli Kbuôr; biên tập văn học: Đỗ Hồng Kỳ, 2007, 918 tr.
39.   Chàng Dăm Tiông: Sử thi Ê Đê, nghệ nhân hát kể: Y Ju` Niê; sưu tầm, biên dịch: Trương Bi, Y Wơn Kna; biên tập văn học: Trương Bi, 2007, 494 tr.
40.   Hbia Mlin: Sử thi Ê Đê, nghệ nhân hát kể: Y Nuh Niê; sưu tầm: Đỗ Hồng Kỳ, Y Wơn Kna; phiên âm: Ama Bik; dịch sang tiếng Việt: Y Điêng; biên tập văn học: Nguyễn Văn Toại, 2007, 1022 tr.
41.   Sum Blum: Sử thi Ê Đê, nghệ nhân hát kể: Y Nuh Niê; sưu tầm: Đỗ Hồng Kỳ; phiên âm: Ama Bik; dịch sang tiếng Việt: Y Jek Niê Kdăm; biên tập văn học: Nguyễn Xuân Kính, Nguyễn Luân, 2007, 1357 tr.
42.   Xing Nhã: Sử thi Ê Đê, nghệ nhân hát kể: Oi Chun (Ama Hia); sưu tầm: Nguyễn Thị Kim Hoa; phiên âm, dịch sang tiếng Việt: Y Điêng; biên tập văn học: Bùi Thiên Thai, 2007, 391 tr.
Mơ Nông
 
43.   Cướp chiêng cổ bon Tiăng: Sử thi Mơ Nông, nghệ nhân hát kể: Điểu Klung; sưu tầm: Đỗ Hồng Kỳ, Trương Bi, Khương Học Hải; phiên âm, dịch sang tiếng Việt: Điểu Kâu; biên tập văn học: Nguyễn Xuân Kính, 2004, 1159 tr.
       Tác phẩm gồm ba phần chính:
       + Bản phiên âm tiếng Mơ Nông
       + Bản dịch tiếng Việt
44.   Lêng nghịch đá thần của Yang: Sử thi Mơ Nông, nghệ nhân hát kể: Điểu Klưt; sưu tầm: Đỗ Hồng Kỳ, Trương Bi; phiên âm, dịch sang tiếng Việt: Điểu Kâu; biên tập văn học: Ngô Đức Thịnh, 2004, 848 tr.
       Tác phẩm gồm ba phần chính:
      + Bản phiên âm tiếng Mơ Nông
+ Bản dịch tiếng Việt
45.   Bắt con lươn ở suối Dak Huch: Sử thi Mơ Nông, nghệ nhân hát kể: Điểu Klung; sưu tầm: Đỗ Hồng Kỳ, Trương Bi; phiên âm, dịch sang tiếng Việt: Điểu Kâu; biên tập văn học: Nguyễn Việt Hùng, 2005, 1057 tr.
46.   Con đỉa nuốt bon Tiăng: Sử thi Mơ Nông, nghệ nhân hát kể: Điểu Klung; sưu tầm: Đỗ Hồng Kỳ, Trương Bi; phiên âm, dịch sang tiếng Việt: Điểu Kâu; biên tập văn học: Bùi Thiên Thai, 2005, 1081 tr.
47.   Cướp chăn lêng của Jrêng, Lêng con Ôt: Sử thi Mơ Nông, nghệ nhân hát kể: Điểu Glơi; sưu tầm: Đỗ Hồng Kỳ; ghi âm: Lê Văn Kỳ, Bùi Văn Vinh, Nguyễn Thị Hồng An; phiên âm, dịch sang tiếng Việt: Điểu Kâu; biên tập văn học: Nguyễn Thị Huế, 2005, 751 tr.
48.   Kră, Năng cướp Bing, Kông con Lông: Sử thi Mơ Nông, nghệ nhân hát kể: Điểu Klưt; sưu tầm: Đỗ Hồng Kỳ, Trương Bi; phiên âm, dịch sang tiếng Việt: Điểu Kâu; biên tập văn học: Trần Nho Thìn, 2005, 802 tr.
49.   Lấy hoa bạc, hoa đồng: Sử thi Mơ Nông, nghệ nhân hát kể: Điểu Klung; sưu tầm: Đỗ Hồng Kỳ, Trương Bi, Vũ Đức Cường; phiên âm, dịch sang tiếng Việt: Điểu Kâu; biên tập văn học: Bùi Thiên Thai, 2005, 928 tr.
50.   Lêng, Kong, Mbong lấy ché voi trắng: Sử thi Mơ Nông, nghệ nhân hát kể: Điểu Klung; sưu tầm: Đỗ Hồng Kỳ, Trương Bi; phiên âm, dịch sang tiếng Việt: Điểu Kâu; biên tập văn học: Nguyễn Thị Yên, 2005, 902 tr.
51.   Thuốc cá ở hồ Bầu Trời, Mặt Trăng: Sử thi Mơ Nông, nghệ nhân hát kể: Điểu Klung; sưu tầm: Đỗ Hồng Kỳ; ghi âm: Vũ Đức Cường, Nguyễn Thức Hồng; phiên âm, dịch sang tiếng Việt: Điểu Kâu; biên tập văn học: Đỗ Hồng Kỳ, 2005, 2 quyển, 2403 tr. (Trong bộ Kho tàng sử thi Tây Nguyên, chúng tôi dùng các từ tập quyển với tính chất là hai từ tương đương).
52.   Yơng, Yang lấy ống bạc tượng người: Sử thi Mơ Nông, nghệ nhân hát kể: Điểu Klung; sưu tầm: Đỗ Hồng Kỳ, Trương Bi; phiên âm, dịch sang tiếng Việt: Điểu Kâu; biên tập văn học: Trần Thị An, 2005, 1092 tr.
53.   Bing con Măch xin làm vợ Yang: Sử thi Mơ Nông, nghệ nhân hát kể: Me Luynh; sưu tầm: Tô Đông Hải, Điểu Kâu; phiên âm, dịch sang tiếng Việt: Điểu Kâu; biên tập văn học: Hà Đình Thành, 2006, 351 tr.
54.   Con hổ cắn mẹ Rong: Sử thi Mơ Nông, nghệ nhân hát kể: Điểu Klưt; sưu tầm: Đỗ Hồng Kỳ, Lê Ngọc Phúc; phiên âm, dịch sang tiếng Việt: Điểu Kâu; biên tập văn học: Nguyễn Việt Hùng, 2006, 2 quyển, 1591 tr.
55.   Đẻ Lêng: Sử thi Mơ Nông, nghệ nhân hát kể: Điểu Mpiơih; sưu tầm: Đỗ Hồng Kỳ, Lê Ngọc Phúc; phiên âm, dịch sang tiếng Việt: Điểu Kâu; biên tập văn học: Nguyễn Xuân Kính, Nguyễn Luân, Bùi Thiên Thai, 2006, 2 quyển, 1962 tr.
56.   Kể gia phả sử thi - ot ndrong:Sử thi Mơ Nông, nghệ nhân hát kể: Điểu Mpiơih, Điểu Klưt, Điểu Kâu, Điểu Klung; sưu tầm: Điểu Kâu, Đỗ Hồng Kỳ, Trương Bi; phiên âm, dịch sang tiếng Việt: Điểu Kâu; biên tập văn học: Đỗ Hồng Kỳ, Nguyễn Việt Hùng, 2006, 616 tr.
57.   Lấy ché con ó của Tiăng:Sử thi Mơ Nông, nghệ nhân hát kể: Điểu Klung; sưu tầm: Đỗ Hồng Kỳ, Trương Bi; phiên âm, dịch sang tiếng Việt: Điểu Kâu; biên tập văn học: Nguyễn Thị Phương Châm, 2006, 1267 tr.
58.   Lùa cây bạc, cây đồng: Sử thi Mơ Nông, nghệ nhân hát kể: Me Luynh; sưu tầm: Tô Đông Hải; phiên âm, dịch sang tiếng Việt: Điểu Kâu; biên tập văn học: Trần Nho Thìn, 2006, 773 tr.
59.   Rôch, Rông bắt hồn Lêng: Sử thi Mơ Nông, nghệ nhân hát kể: Điểu Plang; sưu tầm: Tô Đông Hải; phiên âm, dịch sang tiếng Việt: Điểu Kâu; biên tập văn học: Trần Thị An, 2006, 613 tr.
60.   Tiăng cướp Djăn, Dje: Sử thi Mơ Nông, nghệ nhân hát kể: Điểu Klung; sưu tầm: Đỗ Hồng Kỳ, Vũ Đức Cường; phiên âm, dịch sang tiếng Việt: Điểu Kâu; biên tập văn học: Ngô Đức Thịnh, 2006, 2 quyển, 2551 tr.
61.   Tiăng lấy gươm tự chém: Sử thi Mơ Nông, nghệ nhân hát kể: Điểu Klung; sưu tầm: Đỗ Hồng Kỳ, Trương Bi; phiên âm, dịch sang tiếng Việt: Điểu Kâu; biên tập văn học: Bế Minh Hà, 2006, 800 tr.
62.   Tiăng lấy lại ché rlung chim phượng hoàng ở bon Kla: Sử thi Mơ Nông, nghệ nhân hát kể: Điểu Klung; sưu tầm: Đỗ Hồng Kỳ, Trương Bi, Bùi Minh Vũ; phiên âm, dịch sang tiếng Việt: Điểu Kâu; biên tập văn học: Trần Thị An,2006, 364 tr.
63.   Ting, Rung chết: Sử thi Mơ Nông, nghệ nhân hát kể: Điểu Mpiơih; sưu tầm: Đỗ Hồng Kỳ, Lê Ngọc Phúc, Phan Thị Hồng; phiên âm, dịch sang tiếng Việt: Điểu Kâu; biên tập văn học: Đỗ Hồng Kỳ, 2006, 2 quyển, 2901 tr.
64.   Trâu bon Tiăng chạy đến bon Krơng, Lơng con Jiăng: Sử thi Mơ Nông, nghệ nhân hát kể: Điểu Mpiơih; sưu tầm: Trương Bi, Bùi Minh Vũ; phiên âm, dịch sang tiếng Việt: Điểu Kâu; biên tập văn học: Nguyễn Thị Huế, 2006,575 tr.
65.   Yang bán Bing con Lông: Sử thi Mơ Nông, nghệ nhân hát kể: Me Jêch (Thị Dươi); sưu tầm: Tô Đông Hải; phiên âm, dịch sang tiếng Việt: Điểu Kâu; biên tập văn học: Nguyễn Xuân Kính, Nguyễn Luân, 2006, 671 tr.
66.   Cướp Bung con Klêt: Sử thi Mơ Nông, nghệ nhân hát kể: Điểu Klưt; sưu tầm: Đỗ Hồng Kỳ; phiên âm, dịch sang tiếng Việt: Điểu Kâu; biên tập văn học: Nguyễn Văn Toại, 2007, 2 quyển, 1676 tr.
67.   Sung, Trang con Mung thăm Tiăng: Sử thi Mơ Nông, nghệ nhân hát kể: Điểu Klung; sưu tầm: Đỗ Hồng Kỳ; phiên âm, dịch sang tiếng Việt: Điểu Kâu; biên tập văn học: Đỗ Hồng Kỳ, 2007, 1487 tr.
68.   Tiăng giành lại bụi tre lồ ô: Sử thi Mơ Nông, nghệ nhân hát kể: Điểu Klung; sưu tầm: Đỗ Hồng Kỳ; phiên âm, dịch sang tiếng Việt: Điểu Kâu; biên tập văn học: Ngô Đức Thịnh, 2007, 1172 tr.
Ra Glai
69.   Udai - Ujàc: Sử thi Ra Glai, nghệ nhân hát kể: Pinãng Thìq Thanh; sưu tầm: Nguyễn Thế Sang; phiên âm, dịch sang tiếng Việt: Chamaliaq Riya Tiểng; biên tập văn học: Vũ Anh Tuấn, 2004, 1190 tr.
70.   Amã ChiSa: Sử thi Ra Glai, nghệ nhân hát kể: Pôpâr Thìq Ría; sưu tầm: Ngô Đức Thịnh, Chamaliaq Tiẻng, Phạm Minh Tân, Trương Thu Hà; phiên âm, dịch sang tiếng Việt: Chamaliaq Tiẻng, Trần Kiêm Hoàng; biên tập văn học: Nguyễn Việt Hùng, 2007, 587 tr.
71.   Amã Cuvau VongCơi: Sử thi Ra Glai, nghệ nhân hát kể: Pôpâr Thìq Ría; sưu tầm: Ngô Đức Thịnh, Chamaliaq Tiẻng, Trương Thu Hà, Phạm Minh Tân; phiên âm, dịch sang tiếng Việt: Chamaliaq Tiẻng, Trần Kiêm Hoàng; biên tập văn học: Văn Thị Bích Thảo, 2007, 520 tr.
Xơ Đăng
72.   Dăm Duông bị bắt làm tôi tớ: Sử thi Xơ Đăng, nghệ nhân hát kể: A Ar; sưu tầm: Võ Quang Trọng, Lưu Danh Doanh; phiên âm, dịch sang tiếng Việt: A Jar; biên tập văn học: Võ Quang Trọng, 2006, 473 tr.
73.   Dăm Duông cứu nàng Bar Mă: Sử thi Xơ Đăng, nghệ nhân hát kể: A Ar; sưu tầm: Võ Quang Trọng; phiên âm, dịch sang tiếng Việt: A Jar; biên tập văn học: Võ Quang Trọng, 2006, 636 tr.
74.   Dăm Duông hoá cọp: Sử thi Xơ Đăng, nghệ nhân hát kể: A Ar; sưu tầm: Võ Quang Trọng; phiên âm, dịch sang tiếng Việt: A Jar; biên tập văn học: Võ Quang Trọng, 2007, 472 tr.
75.   Dăm Duông trong lốt ông già: Sử thi Xơ Đăng, nghệ nhân hát kể: A Ar; sưu tầm: Bùi Ngọc Quang; phiên âm, dịch sang tiếng Việt: A Jar; biên tập văn học: Bùi Ngọc Quang, 2007, 576 tr.
B - Những tác phẩm sử thi Tây Nguyên thuộc nhiệm vụ trọng điểm cấp Bộ Phiên âm, biên dịch, xuất bản 25 tác phẩm sử thi Tây Nguyên do Nhà xuất bản Khoa học xã hội công bố năm 2009 - 2010
* * * *
1.      Dăm Băng Mlan: Sử thi Ê Đê, nghệ nhân hát kể: Y Nuh Niê; sưu tầm: Đỗ Hồng Kỳ, Y Wơn Kna; phiên âm: Y Wơn Kna; dịch sang tiếng Việt: Y Bli Kbuôr, Y Chen Niê; biên tập văn học: Đỗ Hồng Kỳ, 2009, 1425 tr.
2.      Bon Tiăng bị sụp: Sử thi Mơ Nông, nghệ nhân hát kể: Điểu Mpiơih; sưu tầm: Đỗ Hồng Kỳ; phiên âm, dịch sang tiếng Việt: Điểu Kâu, Điểu Thị Mai; biên tập văn học: Đinh Việt Hà, 2009, 350 tr.
3.      Con diều lá cướp Bing con Jri: Sử thi Mơ Nông, nghệ nhân hát kể: Điểu Klưt; sưu tầm: Đỗ Hồng Kỳ; ghi âm: Lê Văn Kỳ, Bùi Văn Vinh, Nguyễn Thị Nguyệt Ánh, Phan Thanh Thịnh; phiên âm: Điểu Phước, Thị Mai; dịch sang tiếng Việt: Điểu Kâu; biên tập văn học: Đỗ Hồng Kỳ, 2 quyển, 2009, 2408 tr.
4.      Lễ ăn trâu: Sử thi Mơ Nông, nghệ nhân hát kể: Điểu Glơi, Điểu Mpiơih; sưu tầm: Trương Bi, Tô Đông Hải, Đỗ Hồng Kỳ; phiên âm, dịch sang tiếng Việt: Điểu Kâu; biên tập văn học: Phan Hoa Lý, 2009, 1251 tr.
5.      Lễ hội bon Tiăng: Sử thi Mơ Nông, nghệ nhân hát kể: Điểu Klung, sưu tầm: Đỗ Hồng Kỳ; phiên âm, dịch sang tiếng Việt: Điểu Kâu, Điểu Thị Mai; biên tập văn học: Vũ Hoàng Hiếu, 2009, 354 tr.
6.      Awơi Nãi Tilơr: Sử thi Ra Glai, nghệ nhân hát kể: Chamaliaq Thìq Jiêng; sưu tầm: Ngô Đức Thịnh, Chamaliaq Riya Tiẻnq, Trương Thu Hà, Phạm Minh Tân; phiên âm, dịch sang tiếng Việt: Chamaliaq Riya Tiẻnq, Trần Kiêm Hoàng; biên tập văn học: Ngô Đức Thịnh, Phan Thu Hiền, hai quyển, 2009, 3152 tr.
7.      Sa Ea: Sử thi Ra Glai, nghệ nhân hát kể: Katơr Thị Cuống, Katơr Thị Sính; sưu tầm: Sử Văn Ngọc, Đình Hy, Nguyễn Hải Liên, Pi Năng Ngao; phiên âm dịch sang tiếng Việt: Sử Văn Ngọc; hiệu đính tiếng Ra Glai: Sử Thị Gia Trang; biên tập văn học: Vũ Anh Tuấn, 2009, 2 quyển, 1872 tr.
8.      Duông đi theo thần Tung Gur: Sử thi Xơ Đăng, nghệ nhân hát kể: A Ar; sưu tầm: Võ Quang Trọng; phiên âm, dịch sang tiếng Việt: A Jar; biên tập văn học: Vũ Hoàng Hiếu, 2009, 698 tr.
9.      Duông làm nhà rông: Sử thi Xơ Đăng, nghệ nhân hát kể: A Ar; sưu tầm: Võ Quang Trọng; phiên âm, dịch sang tiếng Việt:        A Jar; biên tập văn học: Nguyễn Luân, 2009, 447 tr.
10. Duông làm thủ lĩnh: Sử thi Xơ Đăng, nghệ nhân hát kể: A Ar; sưu tầm: Võ Quang Trọng; phiên âm, dịch sang tiếng Việt:        A Jar; biên tập văn học: Nguyễn Luân, 2009, 364 tr.
11. Chàng Dăm Bhễn va nàng H’Bia HNi: Sử thi Ê Đê, nghệ nhân hát kể: Y Nuh Niê; sưu tầm: Đỗ Hồng Kỳ; phiên âm: Ama Bik; dịch sang tiếng Việt: Y Jek Niê Kdăm; biên tập văn học: Nguyễn Luân, 2010, 587 tr.
12. Y Gung Dăng và Hbia Kmrăk Êpang: Sử thi Ê Đê, nghệ nhân hát kể: Y Nuh Niê; sưu tầm: Đỗ Hồng Kỳ, Y Wơn Kna; phiên âm, dịch sang tiếng Việt: Y Jek Niê Kdăm; biên tập văn học: Vũ Hoàng Hiếu, 2010, 2 quyển, 2122 tr.
13. Bing, Jông con Prăk, con Kho cướp Yang làm chồng: Sử thi Mơ Nông, nghệ nhân hát kể: Điểu Klưt, Điểu Klung; sưu tầm: Trương Bi, Tô Đông Hải, Đỗ Hồng Kỳ; phiên âm, dịch sang tiếng Việt: Điểu Kâu, Điểu Thị Mai; biên tập văn học: Nguyễn Luân, 2010, 543 tr.
14. Chim kéc ăn lúa rẫy của bon Tiăng: Sử thi Mơ Nông, nghệ nhân hát kể: Điểu Glơi, Điểu Mpiơih; sưu tầm: Trương Bi, Tô Đông Hải, Đỗ Hồng Kỳ; phiên âm, dịch sang tiếng Việt: Điểu Kâu, Điểu Thị Mai; biên tập văn học: Nguyễn Luân, Văn Bích Thảo, 2010, 2 quyển, 2223 tr.
15. Klôp, Nhông cướp Bing, Jông con Diăng: Sử thi Mơ Nông, nghệ nhân hát kể: Điểu Klung; sưu tầm: Đỗ Hồng Kỳ; phiên âm, dịch sang tiếng Việt: Điểu Kâu, Điểu Thị Mai; biên tập văn học: Nguyễn Luân, 2010, 325 tr.
16. Tiăng lấy cây tre rla: Sử thi Mơ Nông, nghệ nhân hát kể: Điểu Klung; sưu tầm: Đỗ Hồng Kỳ; phiên âm, dịch sang tiếng Việt: Điểu Kâu, Điểu Thị Mai; biên tập văn học: Nguyễn Kim Ngọc, 2010, 955 tr.
17. Duông ở trên trời: Sử thi Xơ Đăng, nghệ nhân hát kể: A Ar; sưu tầm: Võ Quang Trọng; phiên âm, dịch sang tiếng Việt: A Jar; biên tập văn học: Nguyễn Luân, 2010, 440 tr.
18. Ông Gleh làm lễ bỏ mả Duông: Sử thi Xơ Đăng, nghệ nhân hát kể: A Ar; sưu tầm: Võ Quang Trọng; phiên âm, dịch sang tiếng Việt: A Jar; biên tập văn học: Nguyễn Luân, 2010, 392 tr.

 

Các tin đã đưa ngày: