Cơ cấu tổ chức của Viện nghiên cứu Văn hóa

01/02/2007

Lãnh đạo viện

- Viện trưởng: PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Châm, sinh năm 1972. Nghiên cứu viên cao cấp - Chuyên ngành: Văn hóa học. Học vị TS (2005). Lĩnh vực nghiên cứu: Ngữ văn, Tín ngưỡng, biến đổi văn hóa,... Điện thoại di động: 0904212586

- Phó Viện trưởng: TS. Hoàng Cầm, sinh năm 1973. Nghiên cứu viên chính - Chuyên ngành: Nhân học. Lĩnh vực nghiên cứu: Văn hóa, Nhân học, Nhân học văn hóa, biến đổi văn hóa,... Điện thoại di động: 094 235 2228

 

Viện Nghiên cứu Văn hóa có 09 Phòng

1. Tổ chức (cấp phòng) nghiên cứu và ứng dung khoa học:

- Phòng Nghiên cứu văn hóa ngôn từ.

- Phòng Nghiên cứu văn hóa nghệ thuật.

- Phòng Nghiên cứu văn hóa tín ngưỡng.

- Phòng Nghiên cứu di sản văn hóa truyền thống

- Phòng Nghiên cứu văn hóa và phát triển.

- Phòng Nghiên cứu văn hóa đương đại

2. Tổ chức (cấp phòng) chức năng, nghiệp vụ:

- Phòng Tổ chức - Hành chính

- Phòng Thông tin - Thư viện.

- Phòng Biên tập - Trị sự

 

Hiện nay Viện có 38 cán bộ, trong đó có 2 giáo sư, 5 phó giáo sư, 20 tiến sĩ và 15 thạc sĩ; nhiều người đã hoặc đang tu nghiệp ở Nga, Bungari, Mỹ, Ô-xtrây-li-a, Canada, Nhật Bản, Ấn Độ, Xin-ga-po...​

 
Hội đồng khoa học

Gồm 11 nhà khoa học trong và ngoài Viện, có nhiệm vụ tư vấn cho Viện trưởng về các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực nghiên cứu văn hóa.

 

Các tin đã đưa ngày: