Các nhà khoa học tiêu biểu của Viện Nghiên cứu Văn hóa

31/01/2007

-GS. Nguyễn Đổng Chi (1915-1984).

Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học, văn hóa dân gian, sử học, Hán Nôm. Giải thưởng Hồ Chí Minh (1996)
 
- GS. Đinh Gia Khánh (1924-2003).
Viện trưởng (1983-1988) Tổng biên tập (1983-1992). Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học viết, văn học dân gian, văn hóa dân gian. Giải thưởng Hồ Chí Minh (1996).
 
- GS.TSKH Phan Đăng Nhật, sinh năm 1931.
Quyền Viện trưởng (1988-1991), Viện trưởng (1991-1994). Chuyên ngành Ngữ văn. Học vị TS (1981), TSKH (1991). Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học dân gian các dân tộc, sử thi Tây Nguyên. Giải thưởng Nhà nước (2005). Điện thoại nhà riêng: 04.8457987.
 
- GS.TS. Lê Ngọc Canh, sinh năm 1934.
Phó Viện trưởng (1985-1991). Chuyên ngành: Nghệ thuật học. Học vị TS (1973). Lĩnh vực nghiên cứu: Múa dân gian. Giải thưởng Nhà nước (2001). Điện thoại nhà riêng: 04.8311562.
 
- GS.TS. Kiều Thu Hoạch, sinh năm 1934.
Tổng biên tập (1994-1999) . Chuyên ngành: Ngữ văn. Học vị TS (1996). Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học dân gian, Hán Nôm. Điện thoại nhà riêng: 04.7531164.
 
- GS.TS. Ngô Đức Thịnh, sinh năm 1944.
Viện trưởng (1994-2004). Tổng biên tập (2000-2005). Chuyên ngành: Lịch sử. Học vị: TS (1980). Lĩnh vực nghiên cứu: Luật tục, hương ước, văn hóa tín ngưỡng, trang phục, văn hóa vùng ở Việt Nam. Điện thoại nhà riêng: 04.7261790.
 
- GS.TS. Nguyễn Xuân Kính , sinh năm 1952.
Viện trưởng (2004 - tháng 2 năm 2012). Tổng biên tập (2005 đến tháng 8 năm 2013). Nghiên cứu viên cao cấp; Chuyên ngành: Văn học. Học vị: TS (1988). Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học dân gian. Điện thoại nhà riêng: 04.8641660.
 
GS. TS. Lê Hồng Lý, sinh năm 1957
Viện trưởng (2012 - 2017). Tổng biên tập (2013 đến nay). Nghiên cứu viên cao cấp; Chuyên ngành: Lịch sử. Học vị: TS (1991). Lĩnh vực nghiên cứu: Tín ngưỡng, lễ hội. Điện thoại: 091 201 1956.
Các tin đã đưa ngày: