Các nhà khoa học tiêu biểu của Viện Nghiên cứu Văn hóa

31/01/2007

 

GS. Nguyễn Đổng Chi (1915-1984)

Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học, văn hóa dân gian, sử học, Hán Nôm
Giải thưởng Hồ Chí Minh (1996)
 
 
 
 
GS. Đinh Gia Khánh (1924-2003)
Viện trưởng (1983-1988) Tổng biên tập (1983-1992)
Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học viết, văn học dân gian, văn hóa dân gian
Giải thưởng Hồ Chí Minh (1996)
 
 
 
 
GS.TSKH Phan Đăng Nhật (1931-2020)
Quyền Viện trưởng (1988-1991), Viện trưởng (1991-1994)
Chuyên ngành Ngữ văn. Học vị TS (1981), TSKH (1991)
Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học dân gian các dân tộc, sử thi Tây Nguyên
Giải thưởng Nhà nước (2005)
 
 
 
 
GS.TS. Lê Ngọc Canh (sinh năm 1934)
Phó Viện trưởng (1985-1991)
Chuyên ngành: Nghệ thuật học. Học vị TS (1973)
Lĩnh vực nghiên cứu: Múa dân gian
Giải thưởng Nhà nước (2001)
Điện thoại nhà riêng: 04.8311562
 
 
 
 
GS.TS. Kiều Thu Hoạch (sinh năm 1934)
Tổng biên tập (1994-1999)
Chuyên ngành: Ngữ văn. Học vị TS (1996)
Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học dân gian, Hán Nôm
Điện thoại nhà riêng: 04.7531164
 
 
 

GS.TS. Ngô Đức Thịnh (1944-2020)
Viện trưởng (1994-2004). Tổng biên tập (2000-2005)
Chuyên ngành: Lịch sử. Học vị: TS (1980)
Lĩnh vực nghiên cứu: Luật tục, hương ước, văn hóa tín ngưỡng, trang phục, văn hóa vùng ở Việt Nam
 
 
 
 
GS.TS. Nguyễn Xuân Kính (sinh năm 1952)
Viện trưởng (2004-2012). Tổng biên tập (2005-2013). Nghiên cứu viên cao cấp
Chuyên ngành: Văn học. Học vị: TS (1988).
Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học dân gian
Điện thoại nhà riêng: 04.8641660
 
 
 
 
GS. TS. Lê Hồng Lý (sinh năm 1957)
Viện trưởng (2012-2017). Tổng biên tập (2013-2019). Nghiên cứu viên cao cấp
Chuyên ngành: Lịch sử. Học vị: TS (1991)
Lĩnh vực nghiên cứu: Tín ngưỡng, lễ hội
Điện thoại: 091 201 1956
Các tin đã đưa ngày: