Văn hóa dân gian sưu tầm ở Mường Lay (14/04/2016)

Mường Lay xưa kia không phải đất của người Thái trắng. Người Thái Mường Lay hầu hết đều từ Phong Thổ xuống chứ không phải quê hương chính ở đây. Dân gốc ở đây chính là người Xá toàn là “u lý sào phay” của người Xá Cẩu ở. Họ đến đây trước người Thái nhưng cộng đồng của họ không lớn, người không đông. Họ sinh sống rải rác khắp thung lũng Mường Lay này, nhưng do ít người nên thế yếu. Ngọn núi trên cao của khu vực thị xã này gọi là Pái Lốt, là một ngọn núi có vị trí rất quan trọng đối với toàn bộ thung lũng...

Văn hóa dân gian - Barbro Klein (03/03/2016)

Chẳng có gì ngạc nhiên khi khó định nghĩa thuật ngữ văn hoá dân gian (folklore). Những cố gắng mới đây, bao gồm từ những đề xuất rằng văn hoá dân gian dùng thay cho “các hình thức văn hoá truyền thống, cái được lưu truyền giữa các cá thể thông qua ngôn từ hay hành động và có khuynh hướng tồn tại trong sự biến đổi” (Bengt af Klintberg) đến quan niệm rằng đó là “sự giao tiếp nghệ thuật trong những nhóm người ở quy mô nhỏ” (Dan Ben-Amos). Tuy nhiên, nhiều nhà nghiên cứu văn hoá dân gian không cần đến các định nghĩa.

Văn hóa dân gian - Richard Bauman (03/03/2016)

Thuật ngữ này ra đời năm 1846 bởi nhà sưu tầm đồ cổ người Anh William John Thoms, có vẻ như là dịch từ thuật ngữ tiếng Đức Volkskunde, được đưa ra vào năm 1787. Khái niệm văn hóa dân gian nảy sinh từ cuối thế kỷ 18 như một bộ phận của một cái nhìn thống nhất đối với ngôn ngữ, văn hoá, văn học và hệ tư tưởng phục vụ cho chủ nghĩa dân tộc lãng mạn. Đối với Johann Gottfried Von Herder (1744-1803), nhà triết học Đức mà quan niệm lãng mạn về das Volk và truyền thống dân gian của ông đã chuyển tải toàn bộ những hiểu biết tiếp sau về văn học dân gian, thì việc có một ngôn ngữ chung là hòn đá thử vàng cho tính phân biệt của một dân tộc, cội nguồn sinh ra và duy trì ý thức về bản thân mình như một đơn vị xã hội biệt lập và độc nhất vô nhị; ngôn ngữ là hiện thân của đặc điểm, sự tồn tại bên trong, của cái Volk.

Lời thỉnh cầu về công bằng văn hóa (18/02/2016)

Lomax, Alan. 1977. Lời thỉnh cầu về công bằng văn hóa. An Appeal for Cultural Equity. Journal of Commmication 27.

Một số điểm dẫn luận về một lý thuyết hùng biện trong nghiên cứu folklore (18/02/2016)

Abrahams, Roger D. 1968. Một số điểm dẫn luận về một lý thuyết hùng biện trong nghiên cứu folklore. Introductory Remarks to a Rhetorical Theory of Folklore. Journal of American Folklore 81 (1968): 143 - 158.
Các tin đã đưa ngày: