Rối nước Việt Nam trên con đường làm mới truyền thống

Tin đưa ngày 7/2/2022 2:47:30 AM

Đối với mỗi người dân Việt Nam cũng như đối với những người yêu và hiểu văn hoá Việt, hình ảnh con trâu, cái cày, hình ảnh người nông dân mặc áo nâu, đội nón lá là những hình ảnh được coi là tiêu biểu cho xã hội nông nghiệp cổ truyền Việt Nam, và càng tiêu biểu hơn khi nó được tái diễn trong những trò rối nước để trở thành nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hoá Việt.

Văn hoá Việt Nam và các ngành khoa học nghiên cứu

Tin đưa ngày 10/19/2012 12:00:00 AM

Văn hoá Việt Nam và các ngành khoa học nghiên cứu

Lý thuyết "Trung tâm và ngoại vi" trong nghiên cứu không gian văn hoá

Tin đưa ngày 10/19/2012 12:00:00 AM

Thuyết "trung tâm" trong nghiên cứu văn hoá đã được các nhà nghiên cứu thuộc trường phái "Truyền bá luận" (diffutionisim) Tây Âu đưa ra từ các thập kỉ cuối thế kỉ XIX đầu XX, mà các đại diện chính của trường phái này là các nhà nghiên cứu Đức - Áo, như L. Frobenius, F.Ratsel [5], F. Grabner [1], W. Schmidt [6]